Author Archive

Ruszyła platforma dla publikacji z Horyzontu

Open Research Europe jest to otwarta platforma wydawnicza służąca do publikowania badań naukowych pochodzących z finansowania w ramach programu „Horyzont 2020” we wszystkich dziedzinach. Platforma ułatwia beneficjentom programu „Horyzont 2020” przestrzeganie warunków otwartego dostępu do wyników badań. Platforma jest dla tych, którzy nie mają w swojej uczelni repozytorium instytucjonalnego.

Szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych w ICM UW

27 kwietnia zaplanowane zostało szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych organizowane w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych. W programie znalazły się m.in. zagadnienia związane z prawem autorskim i licencjami Creative Commons, a także prezentacja nowej platformy. Program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie projektu.

IV Pomorska Konferencja Open Science 14 kwietnia

Politechnika Gdańska organizuje IV Pomorską Konferencję Open Science – udostępnianie danych badawczych (sharing research data) 14-16 kwietnia 2021. Informacje o konferencji znajdują się na stronie Politechniki.

Zatrzymaj prawa autorskie, nie przekazuj ich wydawcy!

cOAlition S opracowała strategię zachowania praw autorskich, aby zapewnić badaczom swobodę decydowania o swojej pracy. Niektóre organizacje skupione w cOAlition S będą wymagać od swoich grantobiorców, aby w momencie rozpoczęcia grantu ubiegali się u wydawcy o licencję CC BY na wszystkie przyszłe artykuły, które powstaną w trakcie grantu. Listę organizacji (w tym polskiej) popierających tę politykę można znaleźć na stronie Koalicji. Zaznaczono na niej daty dochodzenia do pełnej realizacji tych...

Polityka otwartości w programie Horyzont Europa

Z końcem lutego 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wzór umowy grantowej do programu Horyzont Europa, która zawiera m.in. zapisy dotyczące otwartego udostępniania wyników badań. Najważniejsze zmiany wprowadzone w kolejnym programie ramowym dotyczą zachowania autorskich praw majątkowych przez twórców, wymogu udostępnienia publikacji natychmiast, bez embarga oraz publikacji książkowych, które objęte zostały polityką otwartości. Część zmian ma związek z realizacją Planu S i strategii zachowania praw autorskich Koalicji S. Więcej...

Wolne szczepionki!

Szanowni Państwo, już od roku żyjemy w ciągłym strachu. Dotychczasowe wysiłki na rzecz opanowania światowej pandemii Covid-19 są niewystarczające. Wzywamy Polski rząd do podjęcia zdecydowanych działań na arenie międzynarodowej na rzecz zniesienia patentów i innych monopoli na leki i szczepionki na Covid-19. Zapraszamy do dołączenia do apelu organizacji pozarządowych!Całe stanowisko: https://wolneszczepionki.pl/ Prosimy o: podpisanie stanowiska poprzez wypełnienie do 7 kwietnia formularza na stronie: https://wolneszczepionki.pl/formularz-dla-organizacji/ wysłanie informacji o tej inicjatywie do wszystkich organizacji potencjalnie zainteresowanych...

Ankieta OPERAS dla wydawnictw na temat książek w otwartym dostępie (open access)

Konsorcjum OPERAS przeprowadza ankietę wśród wydawnictw w całej Europie. Naszym celem jest zidentyfikowanie i analiza modeli biznesowych (związanych z zarządzaniem procesami wydawniczymi oraz finansowaniem działalności wydawniczej), które umożliwiają publikację monografii naukowych w otwartym dostępie. Wyniki ankiety pomogą sformułować rekomendacje dla stworzenia zrównoważonego ekosystemu wydawniczego, który ułatwi rozwój otwartego dostępu do książek w Europie. Ponadto, dadzą wgląd w sytuację europejskich publikacji w otwartym dostępie w naukach humanistycznych i społecznych, a także...

Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?

ICM UW zaprasza na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, które odbędzie się 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00.  Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane jest do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich...

Learn more about Open Science Communities in the Netherlands

12 marca o 14:00 (CET) Loek Brinkman, profestor w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie, opowie o społecznościach otwartej nauki w Holandii. Pierwsza z nich, Open Science Community Utrecht, została założona w 2018 roku i liczy obecnie ponad 300 członków ze wszystkich wydziałów. Cele działania: Docieraj do naukowców i angażuj ich w zdobywanie wiedzy o otwartej nauce. Inspiruj i umożliwiaj przyjmowanie praktyk otwartej nauki. Kształtuj polityki instytucjonalne, aby promować otwartą...

Academic Libraries and Open Access Books in Europe: a Landscape Study

W styczniu tego roku ukazał się raport – zrealizowany w ramach projektu OPERAS – na temat działalności bibliotek akademickich w Europie i upowszechniania książek w modelu open access. Przeanalizowano sytuację w wielu krajach Europy odnosząc się do następujących obszarów: 1. ogólna charakterystyka systemów bibliotecznych pod kątem treści elektronicznych i publikacji otwartego dostępu, 2. społeczność biblioteczna i otwarty dostęp, 3. polityka akademicka w odniesieniu do upowszechniania książek w otwartym dostępie,...

Geofizyka, komunikacja społeczna, chemia – online w AGH

Kurs Elementy geofizyki ogólnej udostępniamy na platformie OPEN AGH otwarte zasoby na licencji CC BY-SA 4.0. Autorka kursu – Kamila Wawrzyniak-Guz z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH – zaprasza do wnętrza Ziemi, w krainę grawimetrii i magnetometrii. Kurs zawiera materiały i ćwiczenia dotyczące pola siły ciężkości i pola magnetycznego Ziemi. Otwarta licencja pozwala na elastyczne korzystanie – możecie nie tylko przeglądać zawartość, ale również pobrać kurs do pliku i odtworzyć go na swojej platformie...

Jednodniówka edukacyjna – edycja wiosenna, 5 marca 2021

Czego warto uczyć dziś, by przydało się jutro #UzupełniamyBraki Stowarzyszenie Wikimedia Polska serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie online z cyklu “Jednodniówka edukacyjna”, które odbędzie się już 5 marca. Cykliczne Jednodniówki edukacyjne poruszają tematy obecne w aktualnych dyskusjach nauczycieli, akademików, edukatorów oraz obecne wśród rozmów rodziców/opiekunów i uczniów/uczennic. Jako organizacja wspierająca ważne społeczne projekty takie jak Wikipedia, Wikiźródła czy Wikisłownik, mamy doświadczenie w budowaniu efektywnych narzędzi i metod...