Author Archive

Wiki Science Competition

Ruszył konkurs Wiki Science Competition! Polska edycja kończy się 15 grudnia – do tego czasu można ładować do Wikimedia Commons zdjęcia naukowe w sześciu kategoriach. Jest szansa na przejście do etapu międzynarodowego. Wszystko jest opisane na stronie:https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019_in_Poland. Wikimedia zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych, szczególnie naukowców oraz studentów. Kontakt: Klara Sielicka-Baryłka, Specjalistka ds. projektów edukacyjnych Stowarzyszenie Wikimedia Polska, e-mail: klara.sielicka@wikimedia.pl, tel. 790 290 924.

Projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” ICM UW – szkolenia

ICM UW rozpoczął cykl szkoleń o otwartych danych. Cykl jest częścią projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, który rozpoczął się 1 sierpnia 2018 roku, ma na celu poprawę dostępności zasobów nauki dzięki ich udostępnieniu w repozytoriach otwartych danych badawczych, a także poprawę jakości udostępnianych danych i metadanych oraz ułatwienie ich lepszego wykorzystania. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu i uruchomieniu trzech repozytoriów: repozytorium ogólnego przeznaczenia...

Jeśli tworzysz repozytorium otwartych danych?

Warto zaglądać na strony europejskiego projektu FAIRsFAIR, ponieważ jego realizatorzy co jakiś czas dają ogłoszenia o szkoleniach dla twórców otwartych repozytoriów danych badawczych. Projekt realizują najlepsi partnerzy z Europy i świata.

Nowa dyrektywa o otwartych danych

W lipcu tego roku weszła w życie „Dyrektywa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego”. Państwa członkowskie muszą dokonać implementacji zaleceń do 16 lipca 2021 r., Aby wspomóc wysiłki wdrożeniowe, SPARC Europe publikuje streszczenie w połączeniu z wytycznymi dotyczącymi wdrażania. „… dyrektywa podejmuje pozytywne kroki w celu usprawnienia sposobu udostępniania danych badawczych finansowanych ze środków publicznych, uzyskiwania do nich dostępu, udostępniania i ponownego wykorzystywania....

Podziękowania za zaangażowanie w Tydzień Otwartej Nauki

Zespół EBIB, KOED i UMK dziękuje wszystkim, którzy zechcieli się włączyć w organizowanie imprez z okazji Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Mieliśmy 36 różnych wydarzeń, wszystkie na bardzo wysokim poziomie, zorganizowanie w instytucjach, dla których otwartość i nauka w Polsce są ważne. Organizujemy wspólnie z Wami ten Tydzień od 10 lat i nigdy nas nie zawodzicie, jesteśmy widoczni na całym świecie. Dzięki za to.

Pomocnik prawny dla naukowców

ICM UW udopstępnia na swojej Platformie Otwartej Nauki pomoc prawną niezbędną każdemu naukowcowi, który upowszechnia w Internecie swoje zasoby. Warto z niego korzystać.

Wielcy wydawcy a open access?

Jak bumerang powracają w sieci dyskusje o relacjach wielkich wydawców z instytucjami naukowymi w kontekście otwartej nauki. Tym razem opinia : Opinion: Boycotting Elsevier Is Not Enough. Shaun Khoo, President of Episteme Health Inc., a non-profit association that publishes a fee-free open-access journal, Neuroanatomy and Behaviour.  Zachęcam do lektury.

Dyrektor NCN o otwartej nauce

W wiadomościach PAP NAUKA w Polsce pojawiła się wypowiedź profesora Błockiego o Planie S i otwartej nauce: „Błocki: w walce o otwarty dostęp do wyników badań musimy przyjąć wspólny front”. Zachęcam do lektury.

Jak PAP NAUKA w Polsce informuje społeczność naukową o Tygodniu Otwartej Nauki

Wysyłamy z KOED co roku prośby do PAP Nauka w Polsce, żeby informowali o naszym Tygodniu Otwartej Nauki i dziś w archiwalnej bazie danych znalazłam tylko 4 wpisy na ten temat: za lata 2017, 2016, 2015, 2014. W tym roku także informacja poszła, ale skutków nie widzimy żadnych. Za to o wspaniałej umowie z Elsevierem ogromy artykuł, jak to zapłaciliśmy im za otwarty dostęp. Zapomnieli dodać, że Elsevier zarobi na nas co najmniej trzy razy: raz...

W poniedziałek rozpoczyna się X Tydzień Otwartej Nauki

W poniedziałek 21 października rozpoczyna się międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki. Polska jak co roku od 2010 bierze udział w tym wydarzeniu. Koordynatorem wydarzenia jest Koalicja Otwartej Edukacji (KOED). Największe instytucje naukowe kraju przygotowały ponad 30 różnego typu wydarzeń od warsztatów, seminariów po akcje plakatowe, kampanie informacyjne, szkolenia, pokazy, debaty i inne. Celem tych działań jest promocja idei otwartości w nauce, otwierania...

VIII międzynarodowa konferencja CopyCamp już w grudniu w Warszawie

Fundacja Nowoczesna Polska ma zaszczyt ogłosić otwarty nabór na prelegentów do VIII międzynarodowej konferencji CopyCamp. Konferencja odbędzie się w 4 grudnia w „Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych” w Warszawie. W tym roku będziemy rozmawiać o domenie publicznej jako miejscu spotkań i współpracy wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego. Domena publiczna przyczynia się do aktywnego uczestniczenia w rozwoju kultury przez wszystkich, na równych zasadach i z poszanowaniem potrzeb każdego – autorów i ich publiczności. W ramach...

Ile można w Europie zaoszczędzić pieniędzy upowszechniając otwarte dane badawcze? 2 Raporty KE

Komisja Europejska opublikowała dwa raporty analizujące korzyści finansowych wynikających z upowszechniania danych badawczych w formule FAIR, które zostały opracowane dla Komisji przez PricewaterhouseCoopers. Przy zastosowaniu metodologii ilościowej i bardzo konserwatywnych założeniach analiza pokazuje, że minimalny koszt dla UE wynosi 10,2 mld EUR rocznie, który wzrośnie z biegiem lat, jeśli nie podejmiemy działań. Raporty są przeznaczone przede wszystkim dla decydentów i organizacji finansujących badania, które...