Posts tagged "Komisja Europejska"

Komisja Europejska o otwartej nauce

27 maja 2016 roku Komisja Europejska spotkała się, aby omówić przechodzenie państw członkowskich w kierunku systemu otwartej nauki. Po debacie Komisja przyjęła konkluzje w tej sprawie (conclusions on the transition towards an open science system) oraz powołała zespół osób (European Open Science Policy Platform), które mają doradzać Komisji w sprawie polityki open access.

Open Education Europa

Komisja Europejska zainaugurowała w roku 2013 inicjatywę na rzecz otwartej edukacji służącą pobudzaniu innowacji i rozwijaniu umiejętności informatycznych w szkołach i na uczelniach wyższych.  Obchodzimy teraz Tydzień Otwartej Edukacji warto przyjrzeć się jak Europa podchodzi do tej sprawy i przeczytaj Komunikat z dnia 25 września 2013.