Posts tagged "polityka wydawnicza"

Czasopisma humanistyczne i społeczne otwierają się w bazie CEJSH

Miłosz Sosnowski, redaktor bazy CEJSH, Polska Akademia Nauk Michał Starczewski, Platforma Otwartej Nauki, ICM UW   W 2014 roku wydawcy wykazywali niezwykle duże zainteresowanie udostępnianiem wydawanych przez siebie periodyków w bazie czasopism humanistycznych i społecznych CEJSH. Rok ten zamknęliśmy z umowami pozwalającymi udostępnić 164 czasopisma w wersji pełnotekstowej, bezpłatnie i bez barier technicznych innych niż dostęp do Internetu. W ogromnej większości przypadków wydawcy zdecydowali...
Publikacje naukowe finansowane przez Fundację Melindy i Billa Gates będą w Open Access

Publikacje naukowe finansowane przez Fundację Melindy i Billa Gates będą w Open Access

Każdego roku 900 milionów dolarów Fundacja przeznacza na badania naukowe. W ich wyniku powstaje około 1,4 tysiąca tekstów naukowych związanych ze zdrowiem publicznym. Od 2017 roku wszystkie z nich od razu będą trafiać do Open Access. fot. Gates Foundation, CC BY-NC-ND Wprowadzana nowa polityka Fundacji jest szersza niż podstawowe znaczenie Open Access, czyli bezpłatnego i wolnego dostępu do publikacji naukowych. Finansowane w ten sposób teksty będzie...
jak Francuzi zapłacą dwa razy za teksty naukowe, do których nie będą mieć dostępu

jak Francuzi zapłacą dwa razy za teksty naukowe, do których nie będą mieć dostępu

Francuska minister szkolnictwa wyższego i badań zdecydował o zmniejszeniu o 400 milionów Euro dofinansowań dla uniwersytetów. Jednocześnie ma przyznać 172 milionów Euro jednemu z największych wydawnictw naukowych na świecie. Wydawnictwo Elsevier za tę kwotę otworzy swoje bazy czasopism uniwersytetom. Dlaczego to wydawnictwa przejmują kontrolę nad dostępem do nauki?  ilustracja Giulia Forsythe, CC BY-NC-SA O tym, jak finansuje się naukę we Francji   Porozumienie osiągnięte pomiędzy francuskim ministerstwem a Elsevier...
BazHum o tym, dlaczego czasopisma humanistyczne i społeczne (nie) przechodzą do Open Access

BazHum o tym, dlaczego czasopisma humanistyczne i społeczne (nie) przechodzą do Open Access

Redakcje i wydawnictwa, które zgłaszają się do BazHum, chcą udostępnienia zawartości swoich czasopism jak najszerszej grupie odbiorców. Zanim to się jednak stanie, redakcje mają sporo wątpliwości i negatywnych przekonań na temat OA, które muszą przezwyciężyć. Z czym najczęściej spotykają się redaktorzy BazHum? BazHum otwiera dostęp do treści naukowych w Internecie. Udostępnia zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Wydawcy czasopism udzielają licencji niewyłącznych...
Case study: Liberi Libri o doświadczeniach wydawnictwa publikującego na wolnych licencjach

Case study: Liberi Libri o doświadczeniach wydawnictwa publikującego na wolnych licencjach

Wydawnictwo Liberi Libri jest młodym, niespełna dwuletnim wydawnictwem. Publikują w całości na wolnych licencjach. Również książki nominowane do nagród. Trzymamy za nich kciuki.       Przedstawiciele wydawnictwa pojawili się na organizowanych przez Bibliotekę Otwartej Nauki w Centrum Cyfrowym warsztatach dla redaktorów czasopism naukowych. Wspólnie wypracowaliśmy model prawny dla wydawnictwa, które w całości zdecydowało się publikować na wolnych licencjach: Creative Commons-Uznanie Autorstwa. Książki przez nie wydawane przechodzą pełen...
Wspólne pisanie artykułów naukowych jeszcze prostsze

Wspólne pisanie artykułów naukowych jeszcze prostsze

Authorea to serwis dedykowany naukowcom, dzięki któremu pisanie artykułów w grupach staje się zdecydowanie prostsze. Dostosowanie funkcjonalności serwisu do potrzeb naukowców sprawia, że znajdziemy tam wzorce artykułów z najpopularniejszych wydawnictw, możliwość komentowania, pracy w tym samym momencie i nad różnymi sekcjami publikacji. Jeżeli twórcy Authorea o czymś jeszcze nie pomyśleli, napisz do nich. Serwis ciągle się rozwija dzięki stałemu kontaktowi z użytkownikami.   Authorea przekonuje, że skoro poradziła sobie...
Szeroka koalicja protestuje przeciw nowym licencjom wydawców

Szeroka koalicja protestuje przeciw nowym licencjom wydawców

7 sierpnia, 57 organizacji podpisało list otwarty do Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (stowarzyszenia zrzeszającego wydawców naukowych, technicznych i medycznych), krytykujący wydawców za tworzenie własnych licencji do publikowania artykułów naukowych. Sygnatariusze listu dowodzą, że wbrew nazwie (stowarzyszenie używa terminu “Open Access” na opisanie tych licencji), licencje te ograniczają możliwość wykorzystania wyników badań i są sprzeczne ze standardami otwartego dostępu. Podstawowa krytyka nowych licencji dotyczy...