Posts tagged "repost"
Szeroka koalicja protestuje przeciw nowym licencjom wydawców

Szeroka koalicja protestuje przeciw nowym licencjom wydawców

7 sierpnia, 57 organizacji podpisało list otwarty do Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (stowarzyszenia zrzeszającego wydawców naukowych, technicznych i medycznych), krytykujący wydawców za tworzenie własnych licencji do publikowania artykułów naukowych. Sygnatariusze listu dowodzą, że wbrew nazwie (stowarzyszenie używa terminu “Open Access” na opisanie tych licencji), licencje te ograniczają możliwość wykorzystania wyników badań i są sprzeczne ze standardami otwartego dostępu. Podstawowa krytyka nowych licencji dotyczy...
Możesz naprawić prawo autorskie! Weź udział w konsultacjach europejskich

Możesz naprawić prawo autorskie! Weź udział w konsultacjach europejskich

Nadszedł bardzo ważny i długo oczekiwany moment w historii reformy prawa autorskiego. Do 5 lutego każdy może wziąć udział w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej dotyczących przeglądu i zmian reguł funkcjonowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Specyfiką tego typu konsultacji jest to, że stanowiska zgłaszają przede wszystkim organizacje społeczne i specjaliści, którzy śledzą bieżące dyskusje w danym temacie. Jednak reforma prawa autorskiego nie jest kwestią, która powinna...

Relacja z warsztatów dla studentów o Open Access

Jakie korzyści przynosi studentom Open Access? Do czego przyjdaje się znajomość podstawowych zapisów i pojęć prawa autorskiego? Co dają otwarte licencje? I wreszcie: jak studenci mogą przyczynić się otwierania zasobów naukowych na wyższych uczelniach? W jaki sposób mówić o Otwartym Dostępie i jak przekonać do niego studentów i pracowników akademickich? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy warsztatów  “Open Access. Wstęp wolny do nauki” organizowanych przez Bibliotekę Otwartej Nauki. 18...