Posts tagged "polityka otwartości w Europie"
Jak otwierać dostęp do danych? Kilka rekomendacji dla nauki

Jak otwierać dostęp do danych? Kilka rekomendacji dla nauki

Dane badawcze w wolnym dostępie? W Polsce zdarza się to rzadko, ale co o wdrażaniu polityk w tym zakresie sądzą inne europejskie kraje? RECODE to projekt, którego celem było wypracowanie rekomendacji do otwierania danych badawczych. Poniżej podsumowanie najważniejszych wątków.   il. opensourceway, źródło: http://creativecommons.org/tag/psi,  CC BY-SA   Oprócz podania ogólnych rekomendacji dotyczących potrzeby udostępniania danych badawczych, uszczegółowiono je ze względu na uczestników komunikacji naukowej: grantodawców, instytucje badawcze,...
Czy naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego dzielą się swoimi danymi badawczymi?

Czy naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego dzielą się swoimi danymi badawczymi?

Uniwersytet Oksfordzki zapytał w 2012 roku związanych z nim naukowców, jakie dane generują w swoich badaniach, czy je udostępniają i, jeśli tak, to na jakiej zasadzie. Czy dyskusja o data management wejdzie do Polski?   il. Daniel Mietchen, Wikimedia Commons, CC BY 4.0   Około 300 badaczy nauk humanistycznych, matematycznych, fizycznych i przyrodniczych, medycznych oraz społecznych wzięło udział w badaniu, którego celem było zidentyfikowanie kategorii danych, z którymi pracują lub...
jak Francuzi zapłacą dwa razy za teksty naukowe, do których nie będą mieć dostępu

jak Francuzi zapłacą dwa razy za teksty naukowe, do których nie będą mieć dostępu

Francuska minister szkolnictwa wyższego i badań zdecydował o zmniejszeniu o 400 milionów Euro dofinansowań dla uniwersytetów. Jednocześnie ma przyznać 172 milionów Euro jednemu z największych wydawnictw naukowych na świecie. Wydawnictwo Elsevier za tę kwotę otworzy swoje bazy czasopism uniwersytetom. Dlaczego to wydawnictwa przejmują kontrolę nad dostępem do nauki?  ilustracja Giulia Forsythe, CC BY-NC-SA O tym, jak finansuje się naukę we Francji   Porozumienie osiągnięte pomiędzy francuskim ministerstwem a Elsevier...
Major international associations reaffirm their support for immediate open access to research articles

Major international associations reaffirm their support for immediate open access to research articles

On the occasion of Open Access Week, COAR and other international associations are reaffirming their support for immediate open access to research results.  As organizations committed to the principle that access to information advances discovery, accelerates innovation and improves education, we endorse the policies and practices that enable Open Access – immediate, barrier free access to and reuse of scholarly articles. Policies that promote...
O wprowadzaniu Open Access z europejskimi “policy makers”

O wprowadzaniu Open Access z europejskimi “policy makers”

  38 europejskich organizacji, które w swoich krajach działają na rzecz Open Access, spotkają się w grudniu w Londynie podczas konferencji ‘Open Access Policy in the EU & Collaboratively Exploring How to Make it Work’. Centrum Cyfrowe zostało wybrane jako polska reprezentacja.   Uczestnicy będą wymieniać się praktykami w zakresie rozwijania i wdrażania polityk OA w swoich krajach. W ten sposób zaproszone organizacje mają stworzyć sieć...

Open Education Europa

Komisja Europejska zainaugurowała w roku 2013 inicjatywę na rzecz otwartej edukacji służącą pobudzaniu innowacji i rozwijaniu umiejętności informatycznych w szkołach i na uczelniach wyższych.  Obchodzimy teraz Tydzień Otwartej Edukacji warto przyjrzeć się jak Europa podchodzi do tej sprawy i przeczytaj Komunikat z dnia 25 września 2013.