8134480811_8e1868ed00_b

 

38 europejskich organizacji, które w swoich krajach działają na rzecz Open Access, spotkają się w grudniu w Londynie podczas konferencji ‘Open Access Policy in the EU & Collaboratively Exploring How to Make it Work’. Centrum Cyfrowe zostało wybrane jako polska reprezentacja.

 

Uczestnicy będą wymieniać się praktykami w zakresie rozwijania i wdrażania polityk OA w swoich krajach. W ten sposób zaproszone organizacje mają stworzyć sieć kontaktów, by wzajemnie korzystać ze swojego doświadczenia. Będzie temu towarzyszyć refleksja nad strategiami, politykami i wszelkimi działaniami związanymi z promowaniem i wprowadzaniem OA w poszczególnych krajach. W trakcie konferencji szczególna uwaga zostanie poświęcona Irlandii, Norwegii i Belgii, które na swoich przykładach przedstawią proces implementacji OA. Poprzedzi je prezentacja analiz polityk międzynarodowych. Dyskutowana będzie też rola całego konsorcjum, jak i znaczenie poszczególnych organizacji (“the Key Node Organisations”).

 

Spotkanie odbywa się w ramach projektu PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment STrategies for European Union Research) finansowanego przez Komisję Europejską. Jego celem jest wsparcie rozwoju polityk na rzecz wprowadzania OA w krajach członkowskich UE, zgodnie z polityką OA programu Horizon 2020. Tworzy go 15 organizacji z 10 krajów.

 

fot. Joost van der Borg, licencja CC BY SA