Posts tagged "konferencje"

Konferencja cyfrowej humanistyki

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW organizuje w dniach 8 – 9 grudnia 2016 r. konferencję „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”. Konferencja będzie poświęcona instytucjonalnym aspektom cyfrowej humanistyki. Głównymi mówcami będą Frédéric Kaplan, Jan Christoph Meister, Gerhard Lauer i Susan Schreibman. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji wystąpień – szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://dhlabs2016.lach.edu.pl Nadesłał: Jakub Szprot, ICM UW

Seminarium „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”

Politechnika Krakowska informuje, że zakończono pracę nad przygotowaniem ostatecznego Programu Seminarium „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 roku w Krakowie w Bibliotece PK. Wszyscy prelegenci potwierdzili swój udział, będzie zatem prezentacja różnych punktów widzenia na proces otwierania nauki w Polsce i na świecie.   Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji posterów, których przedmiotem ma być przybliżenie „dobrych praktyk” w otwieraniu nauki w polskich...

​Text and data mining – spotkanie warszawskie

  W ramach projektu FutureTDM, prowadzonego w konsorcjum międzynarodowym w programie Horizon 2020, Centrum Cyfrowe organizuje spotkanie o prawnych i ekonomicznych barierach rozwojach ​text and data mining (maszynow​ej​ analiz​y​ danych i tekstu). Na spotkanie zaprasza praktyków – naukowców​, ​start​’​upy, ​także prawników/czki i ekonomistów/tki zainteresowanych tą tematyką. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca w Campus Warsaw (Knowledge Cafe) godz. 15:00-17:00.  Ząbkowska 27/31 03-736 Warszawa   Dla nauki i biznesu TDM jest narzędziem przyszłości w pracy...