W ramach projektu FutureTDM, prowadzonego w konsorcjum międzynarodowym w programie Horizon 2020, Centrum Cyfrowe organizuje spotkanie o prawnych i ekonomicznych barierach rozwojach ​text and data mining (maszynow​ej​ analiz​y​ danych i tekstu). Na spotkanie zaprasza praktyków – naukowców​, ​start​’​upy,także prawników/czki i ekonomistów/tki zainteresowanych tą tematyką.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca w Campus Warsaw (Knowledge Cafe) godz. 15:00-17:00.  Ząbkowska 27/31 03-736 Warszawa

 
Dla nauki i biznesu TDM jest narzędziem przyszłości w pracy z danymi i właściwa diagnoza barier oraz koniecznych warunków prawnych i ekonomicznych jest kluczowa dla utworzenia właściwych ram wolności naukowej i gospodarczej w tym zakresie na poziomie UE. 

Szczegóły dot. lokalizacji, rejestracji i formatu można znaleźć tutaj. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.