MNiSW organizuje w Warszawie jednodniowe warsztaty nt. tworzenia instytucjonalnych polityk otwartego dostępu dla pracowników jednostek naukowych i uczelni. Warsztaty odbędą się w terminach: 20 czerwca oraz 29 czerwca 2016 r. Celem każdego z warsztatów jest przygotowanie pracowników uczelni i jednostek naukowych do stworzenia polityk otwartego dostępu we własnych instytucjach. Warsztaty kierowane są do osób, które będą pełnić rolę Pełnomocników ds. Otwartego Dostępu w macierzystych instytucjach lub będą koordynować proces przygotowania i realizacji polityki Otwartego Dostępu.

Ponadto celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z dokumentem MNiSW pn. „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” oraz poinformowanie przedstawicieli jednostek naukowych i uczelni o planowanym pod koniec 2016 r. badaniu sposobów wdrażania polityki otwartego dostępu przez polskie jednostki naukowe i uczelnie.

Program każdego z warsztatów będzie obejmować następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie: Stan otwartości w nauce w Polsce i na świecie
  2. Omówienie głównych zasad polskiej polityki OD przyjętej przez MNiSW („Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”) oraz zaleceń dla uczelni, jednostek naukowych i instytucji finansujących badania.
  3. Pytania i dyskusja
  4. Prawne aspekty kształtowania polityki otwartego dostępu
  5. Tworzenie instytucjonalnej polityki otwartości – warsztaty
  6. Omówienie pracy warsztatowej i podsumowanie
  7. Przydatne narzędzia i źródła dotyczące Otwartego Dostępu

Udział w warsztatach jest bezpłatny dzięki finansowaniu MNiSW. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: piotr.kepski@nauka.gov.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę instytucji, nr tel. oraz adres e-mail, a także termin warsztatu (20 lub 29 czerwca).

Miejsce warsztatów: Budynek Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55 w Warszawie, sala 1.012, I piętro.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w warsztatach może uczestniczyć tylko 1 przedstawiciel danej instytucji (np. w przypadku uczelni prosimy o delegowanie na warsztaty nie przedstawicieli poszczególnych wydziałów, lecz koordynatorów uczelnianych).

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji nt. warsztatów udziela Piotr Kępski, tel. 22 52 92 234, e-mail: piotr.kepski@nauka.gov.pl.