Otwieranie zasobów nauki i edukacji może ułatwić studentom dostęp do materiałów edukacyjnych, otwartych podręczników, kursów e-learningowych, skryptów, zbiorów zadań i innych.  Są na świecie przykłady takich polityk nie tylko państw, ale i poszczególnych uczelni, które starają się zbudować otwarte zaplecze edukacyjne i pomagać studentom w dostępie do darmowych podręczników czy kursów.

Zasoby edukacyjne uczelni  świata:

W Polsce taką uczelnią jest Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, która od lat wspólnie ze studentami buduje otwartą platformę e-learningową Open AGH. Otwarte zasoby powstają także na innych uczelniach, warto to sprawdzać.

Polskie kursy i podręczniki otwarte

Działacze KOED tworzą także przyjazne indeksy i wyszukiwarki otwartych zasobów edukacyjnych, zajrzyjcie tu: Otwarte zasoby Kamila Śliwowskiego.

Od studentów wiele zależy. By takie platformy powstawały muszą być przez nich samych wyartykułowane takie potrzeby.

Korzyści dla studentów wynikające z otwierania zasobów

  • Repozytoria, biblioteki cyfrowe są dla nich narzędziami szybkiego wyszukiwania, czytania, selekcjonowania, cytowania potrzebnych prac lub wykorzystania do celów edukacyjnych.
  • Internacjonalizacja uczenia się – zasoby otwarte czynią naukę i dydaktykę dostępną globalnie, co jest szczególnie ważne dla studentów korzystających z kursów zagranicznych, np. MIT.
  • Koszt zakupu podręczników spada.