Serwis Uwolnij Naukę przez wiele lat prowadziła Bożena Bednarek-Michalska, kustoszka dyplomowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, współzałożycielka Koalicji Otwartej Edukacji oraz EBIB. Zajmowała się informacją elektroniczną i budowaniem zasobów cyfrowych, pracując na rzecz otwartej nauki. Była aktywna na forach krajowych i międzynarodowych, realizowała wiele innowacyjnych projektów i działała społecznie na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

Bożena Bednarek-Michalska zmarła 5 maja 2021 roku.

Pożegnania i wspomnienia o Bożenie Bednarek-Michalskiej ukazały się m.in. na stronie KOED, w Biuletynie EBIB, w toruńskim wydaniu Wyborcza.pl.

Informacje o jej działalności, osiągnięciach i publikacjach znaleźć można na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz w opracowanej przez Stowarzyszenie EBIB publikacji Bożena Bednarek-Michalska. Bibliografia za lata 1981-2020.


Wokół otwartego bibliotekarstwa

Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej

24 października 2022 r., Toruń

W 2022 r. odbędzie się seminarium naukowe projektu EODOPEN „Wokół otwartego bibliotekarstwa”. Spotkanie poświęcone będzie tym obszarom tematycznym, w których Bożena Bednarek-Michalska była szczególnie aktywna zawodowo i w których odnosiła największe sukcesy. Seminarium odbędzie się w Toruniu podczas Tygodnia Otwartej Nauki.

Więcej informacji: https://www.bu.umk.pl/bozena-bednarek-michalska-seminarium-eodopen