Posts tagged "masowe przetwarzanie danych"

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania danych w chmurze

Powstaje europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania danych w chmurze ma na celu wspieranie sektora nauki, przemysłu i organów publicznych w Europie w uzyskiwaniu dostępu do światowych danych oraz usług opartych na przetwarzaniu w chmurze, ponieważ stają się one decydujące dla osiągnięcia sukcesu w gospodarce cyfrowej. Inicjatywa ma udostępnić każdemu ośrodkowi badawczemu, każdemu projektowi badawczemu i każdemu naukowcowi w Europie technologie obliczeniowe dużej wydajności, możliwości przechowywania danych oraz możliwość ich analizowania. Umożliwi...

​Text and data mining – spotkanie warszawskie

  W ramach projektu FutureTDM, prowadzonego w konsorcjum międzynarodowym w programie Horizon 2020, Centrum Cyfrowe organizuje spotkanie o prawnych i ekonomicznych barierach rozwojach ​text and data mining (maszynow​ej​ analiz​y​ danych i tekstu). Na spotkanie zaprasza praktyków – naukowców​, ​start​’​upy, ​także prawników/czki i ekonomistów/tki zainteresowanych tą tematyką. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca w Campus Warsaw (Knowledge Cafe) godz. 15:00-17:00.  Ząbkowska 27/31 03-736 Warszawa   Dla nauki i biznesu TDM jest narzędziem przyszłości w pracy...