Zobacz stronę

Polskie portale informujące o otwartych zasobach
Polskie repozytoria otwarte publikacji
Polskie repozytoria otwarte danych badawczych
Polskie czasopisma otwarte

UWAGA! Więcej polskich czasopism otwartych pokazuje światowa baza DOAJ.

Polskie otwarte zasoby edukacyjne wybranych instytucji

Portal Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki opracowany przez Kamila Śliwowskiego z KOED.

Jak rozwija się Ruch Open Access w Polsce
Listy repozytoriów światowych
Listy repozytoriów danych surowych ze świata
Wyszukiwarki publikacji OA dla całego świata
Czasopisma naukowe Open Access
Open Access w świecie
Główne deklaracje i przesłania Open Access
Open Access w programach UE

Otwarte Zasoby Edukacyjne – portale ogólne