Open Access w Polsce

Portale
Polskie repozytoria otwarte – http://agregator.ceon.pl/ 

UWAGA: (nie wszystkie publikacje w polskich repozytoriach naukowych udostępniają otwarte pliki, czasem może być to tylko opis bibliograficzny danej publikacji, niekonsekwencja ta wynika z różnego podejścia do rozumienia tego, czym jest repozytorium),  niektóre repozytoria przechowują specyficzne dane, niekoniecznie pliki tekstowe.

 1. ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 2. AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
 3. RUW – Uniwersytet Warszawski
 4. CEON – ogólnopolskie repozytorium naukowe ICM
 5. RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 6. SUW – Politechnika Krakowska
 7. IBB PAS – Polska Akademia Nauk, Warszawa
 8. ENY – Politechnika Wrocławska
 9. RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 10. PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 11. WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
 12. eRIKA – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 13. Repozytorium Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 14. RePolis – Politechnika Śląska
 15. RUB – Uniwersytet w Białymstoku
 16. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 17. Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej
 18. Lectorium – dziedzinowe repozytorium dla historyków
 19. Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej
 20. oPUB – Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 21. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
 22. Repozytorium Politechniki Poznańskiej
 23. Repozytorium UJ
 24. Repozytorium Uniwersytetu Papieskiego
 25. RepoS – repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 26. Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego
 27. Cyrena – repozytorium Politechniki Łódzkiej
 28. RCINRepozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 29. Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 30. WIR – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 31. Repozytorium uczelniane AWF Warszawa
 32. Repozytorium cyfrowe UTP w Bydgoszczy
 33. Most Wiedzy Politechniki Gdańskiej
 34. Dane publiczne – repozytorium danych Ministerstwa Cyfryzacji
 35. RepOD – repozytorium danych badawczych prowadzone przez ICM UW.
 36. BazTech – repozytorium artykułów naukowych z polskich czasopism technicznych
 37. Repozytorium AWF w Krakowie
 38. Cyfrowe Otwarte Repozytorium COR SGH
 39. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
Polskie czasopisma otwarte
Polskie kursy otwarte

Open Access w świecie

Główne deklaracje i przesłania Open Access
Open Access w programach UE
Listy repozytoriów
Listy repozytoriów danych surowych
Wyszukiwarki OA
Czasopisma Open Access

Otwarte Zasoby Edukacyjne