Open Access w Polsce

Portale
Polskie repozytoria otwarte – http://agregator.ceon.pl/ 

Repozytoria dla publikacji:

UWAGA: nie wszystkie publikacje w polskich repozytoriach naukowych udostępniają otwarte pliki, czasem może być to tylko opis bibliograficzny danej publikacji.

 1. ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 2. AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
 3. RUW – Uniwersytet Warszawski
 4. CEON – ogólnopolskie repozytorium naukowe ICM
 5. RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 6. SUW – Politechnika Krakowska
 7. IBB PAS – Polska Akademia Nauk, Warszawa
 8. ENY – Politechnika Wrocławska
 9. RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 10. PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 11. WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
 12. eRIKA – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 13. Repozytorium Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 14. RePolis – Politechnika Śląska
 15. RUB – Uniwersytet w Białymstoku
 16. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 17. Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej
 18. Lectorium – dziedzinowe repozytorium dla historyków
 19. Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej
 20. oPUB – Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 21. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
 22. Repozytorium Politechniki Poznańskiej
 23. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 24. Repozytorium Uniwersytetu Papieskiego
 25. RepoS – repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 26. Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego
 27. Cyrena – repozytorium Politechniki Łódzkiej
 28. RCINRepozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 29. Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 30. WIR – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 31. Repozytorium uczelniane AWF Warszawa
 32. Repozytorium cyfrowe UTP w Bydgoszczy
 33. Most Wiedzy Politechniki Gdańskiej
 34. BazTech – repozytorium artykułów naukowych z polskich czasopism technicznych
 35. Repozytorium AWF w Krakowie
 36. Cyfrowe Otwarte Repozytorium COR SGH
 37. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
 38. Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
 39. Repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu NLU
 40. Repozytorium Instytucjonalne KUL – reKUL
 41. Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ
 42. Baza Wiedzy Politechniki Śląskiej
 43. Repozytorium Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie

Repozytoria danych badawczych instytucji naukowych:

 1. Clarin-PL – repozytorium lingwistyczne, Politechnika Wrocławska
 2. RepOD – repozytorium danych badawczych prowadzone przez ICM UW.
 3. e-Science – Politechnika Wrocławska
 4. Azon – Uczelnie wrocławskie
 5. Narodowy Korpus Języka Polskiego – Uniwersytet Łódzki
 6. Archiwum Danych Społecznych, UW, PAN Warszawa

Repozytoria danych przydatnych nauce z innych instytucji:

 1. Dane publiczne – repozytorium różnych danych administracji publicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa
 2. Otwarte zabytki – obywatelski katalog zabytków, Centrum Cyfrowe Warszawa
 3. Archiwum Historii Mówionej – Dom Spotkań z Historią, Ośrodek Karta, Warszawa
 4. Otwarty System Archiwizacji – archiwa społeczne, Ośrodek Karta, Warszawa
Polskie czasopisma otwarte
Polskie kursy otwarte

Open Access w świecie

Główne deklaracje i przesłania Open Access
Open Access w programach UE
Listy repozytoriów
Listy repozytoriów danych surowych
Wyszukiwarki OA
Czasopisma Open Access

Otwarte Zasoby Edukacyjne