Zobacz stronę

Polskie portale informujące o otwartych zasobach
Polskie repozytoria otwarte zawierające publikacje naukowe (książki, artykuły, preprinty i inne)
Repozytoria publikacji poszczególnych uczelni:
 1. ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 2. AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
 3. RUW – Uniwersytet Warszawski
 4. CEON – ogólnopolskie repozytorium naukowe ICM
 5. RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 6. SUW – Politechnika Krakowska
 7. IBB PAS – Polska Akademia Nauk, Warszawa
 8. ENY – Politechnika Wrocławska
 9. RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 10. PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 11. WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
 12. eRIKA – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 13. Repozytorium Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 14. RePolis – Politechnika Śląska
 15. RUB – Uniwersytet w Białymstoku
 16. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 17. Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej
 18. Lectorium – dziedzinowe repozytorium dla historyków
 19. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
 20. Repozytorium Politechniki Poznańskiej
 21. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 22. Repozytorium Uniwersytetu Papieskiego
 23. RepoS – repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 24. Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego
 25. Cyrena – repozytorium Politechniki Łódzkiej
 26. RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 27. Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 28. WIR – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 29. Repozytorium cyfrowe UTP w Bydgoszczy
 30. Most Wiedzy Politechniki Gdańskiej
 31. BazTech – repozytorium artykułów naukowych z polskich czasopism technicznych
 32. Repozytorium AWF w Krakowie
 33. Cyfrowe Otwarte Repozytorium COR SGH
 34. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
 35. Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
 36. Repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu NLU
 37. Repozytorium Instytucjonalne KUL – reKUL
 38. Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ
 39. Repozytorium Politechniki Śląskiej
 40. Repozytorium Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie
 41. Baza Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego
 42. Baza Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego
 43. Baza Wiedzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 44. Baza Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 45. Polska Platforma Medyczna – PUM Szczecin

UWAGA: Wiele repozytoriów jest widocznych w europejskiej wyszukiwarce naukowej BASE

Repozytoria danych badawczych polskich instytucji naukowych:
 1. Clarin-PL – repozytorium lingwistyczne, Politechnika Wrocławska
 2. RepOD – ogólnopolskie repozytorium danych badawczych prowadzone przez ICM UW.
 3. e-Science – Politechnika Wrocławska
 4. Azon – Uczelnie wrocławskie
 5. Narodowy Korpus Języka Polskiego – Uniwersytet Łódzki
 6. Archiwum Danych Społecznych, UW, PAN Warszawa

UWAGA! Wiele uczelni polskich rozpoczęło budowę swoich repozytoriów danych badawczych, ale są to początki dłuższego procesu.

Repozytoria danych przydatnych nauce z innych instytucji:
 1. Dane publiczne – repozytorium różnych danych administracji publicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa
 2. Otwarte zabytki – obywatelski katalog zabytków, Centrum Cyfrowe Warszawa
 3. Archiwum Historii Mówionej – Dom Spotkań z Historią, Ośrodek Karta, Warszawa
 4. Otwarty System Archiwizacji – archiwa społeczne, Ośrodek Karta, Warszawa
Polskie czasopisma otwarte

UWAGA! Więcej polskich czasopism otwartych pokazuje światowa baza DOAJ.

Polskie otwarte zasoby edukacyjne wybranych instytucji

Portal Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki opracowany przez Kamila Śliwowskiego z KOED.

Jak rozwija się Ruch Open Access w Polsce
Listy repozytoriów światowych
Listy repozytoriów danych surowych ze świata
Wyszukiwarki publikacji OA dla całego świata
Czasopisma naukowe Open Access
Open Access w świecie
Główne deklaracje i przesłania Open Access
Open Access w programach UE

Otwarte Zasoby Edukacyjne – portale ogólne