Budowanie czasopism elektronicznych, to w świecie nauki już dziś standard, budowanie czasopism w modelach open access stalo się łatwiejsze, ponieważ jest wiele narzędzi i instytucji wspierających te modele, w tym także Komisja Europejska. Na świecie mamy już do czynienia z ponad 13 tysiącami tytułów prezentowanych w DOAJ.

Czasopisma otwarte powstają najczęściej tam, gdzie nie generuje się zysków, a najważniejsza jest wymiana naukowa: w towarzystwach naukowych, uczelniach, organizacjach pozarządowych pracujących dla nauki, bibliotekach oraz nowych wydawnictwach budowanych w oparciu o nowe modele biznesowe. Redaktorom tych czasopism zależy  na tym, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i wymieniać wiedzę bez barier. W ich mniemaniu nowe alternatywne wskaźniki (Altmetrics) oceny wpływu mają większy potencjał a przede wszystkim pokazują oddźwięk pojedynczego tekstu naukowego, a nie czasopisma jako całości.

Ale modele open access wprowadzili także znani komercyjni wydawcy tacy jak Springer, Elsevier czy Wiley – jest to związane z nowymi wymogami grantodawców, którzy wymagają od beneficjentów otwartego publikowania.

Polityki open access wydawców naukowych w portalu SHERPA/ROMEO

Polskie platformy otwartych czasopism naukowych:

Rekomendacje dla wydawców, którzy chcą otwierać swoje treści
  • Transformować do postaci otwartej te czasopisma – szczególnie te, które dostają dofinansowanie publiczne;
  • Wybrać własne modele OA  ekonomiczne, prawne i techniczne dla tych czasopism;
  • Stosować odpowiednie systemy technologiczne, które odpowiadają otwartym standardom międzynarodowym i wymogom systemowym nauki polskiej, takie jak np. OJS;
Lektura pogłębiająca temat:
Emanuel Kulczycki: Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych

Okładka

Bożena Bednarek-Michalska:  Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego. Informator dla polskich wydawców uczelnianych

Okładka