Politechnika Krakowska informuje, że zakończono pracę nad przygotowaniem ostatecznego Programu Seminarium „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 roku w Krakowie w Bibliotece PK. Wszyscy prelegenci potwierdzili swój udział, będzie zatem prezentacja różnych punktów widzenia na proces otwierania nauki w Polsce i na świecie.  

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji posterów, których przedmiotem ma być przybliżenie „dobrych praktyk” w otwieraniu nauki w polskich instytucjach naukowych. Organizatorzy planują nagrodzenie najciekawszych posterów drobnymi upominkami.  Szczegółowe informacje dotyczące seminarium (program, terminy, formularz rejestracyjny itd.) znajdują się pod adresem: http://www.biblos.pk.edu.pl/seminarium/zaproszenie.