38 europejskich organizacji, które w swoich krajach działają na rzecz Open Access, spotkają się w grudniu w Londynie podczas konferencji ‘Open Access Policy in the EU & Collaboratively Exploring How to Make it Work’. Centrum Cyfrowe zostało wybrane jako polska reprezentacja.   Uczestnicy będą wymieniać się praktykami w zakresie rozwijania i wdrażania polityk OA w swoich krajach. W ten sposób zaproszone organizacje mają stworzyć sieć...