Author Archive

Nowe kursy w Open AGH

Na platformie Open AGH powstają nowe kursy udostępniane na licencji CC BY-SA 4.0 z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Realizuje się je w ramach Centrum e-Learningu AGH a finansowane są z projektu POWER. Użytkownicy znajdą w nich ciekawe materiały i ćwiczenia, mogą one także stanowić inspirację do zaprojektowania własnego kursu e-learningowego. Oto przykładowe dwa przedsięzięcia: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy: kurs opracowany został przez dr hab....

Kurs otwarty o zasobach naukowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podstawową wiedzą na temat ruchów open access i przedsięwzięć, które zmieniły naukę. Kurs Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne powstał z myślą o pracownikach polskich uczelni, którzy na co dzień wykorzystują materiały z Internetu i chcieliby uporządkować swoją wiedzę na temat tego, z czego korzystają i jaki jest status tych materiałów. Jest to także kurs dla tych, którzy planują dołączyć do grona naukowców upubliczniających swoje prace w Internecie i chcą...

Nowa odsłona serwisów otwartych ICM UW

Rok 2020 był czasem wytężonej pracy nad projektami finansowanymi w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych już w połowie 2020 roku zostały udostępnione użytkownikom trzy repozytoria. Repozytorium Danych Społecznych (RDS) oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) mają charakter dziedzinowy, natomiast nowa wersja Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, które pozwala na udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki. W ramach...

Agregator Polskiej Platformy Medycznej ruszył

Dostaliśmy dziś informację, że agregator 8 uczelni i instytutów medycznych Polska Platforma Medyczna jest już dostępny pod adresem: https://ppm.edu.pl/index.seam/. Możecie państwo dzięki niemu poszukiwać nie tylko informacji o badaczach, medykach, ich publikacjach czy surowych danych badawczych, ale także o projektach, grantach czy aparaturze. Agregator i wewnętrzne systemy działają na znanym już w Polsce oprogramowaniu (typu CRIS) Politechniki Warszawskiej OMEGA-PSIR. Gratulujemy największym uniwersytetom medycznym w Polsce tego osiągnięcia. Informację nadesłała Paulina...

Usługi cyfrowe dla humanistyki

Bardzo interesująco prezentują się nowe narzędzia i usługi dla humanistyki cyfrowej w Europie stworzone przez konsorcjum DARIAH-EU. Można wśród nich znaleźć blogi, kalendarz imprez humanistycznych, bibliografie, repozytorium danych badawczych ISIDORE, publikacji, rejestr kolekcji cyfrowych, narzędzie do tworzenia słowników VOCABS, kursy online i oprogramowanie. Jest to duży zasób, który może wspomóc prace badawcze humanistów, warto go znać. Polska także należy do tego konsorcjum. Zobacz stronę DARIAH-PL.

DARIAH Teach – kursy dla humanistów

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności w jednej lub kilku dziedzinach sztuki cyfrowej czy nauk humanistycznych – DARIAH Teach oferuje bezpłatne wielojęzyczne materiały do nauki i nauczania tworzone przez różne organizacje i instytucje.

Dwa nowe polskie repozytoria danych badawczych są już dostępne – projekt ICM UW

ICM UW realizuje projekt w ramach którego repozytorium ogólnego przeznaczenia RepOD (https://repod.icm.edu.pl/) uległo modernizacji. Powstały też dwa nowe: 1. repozytorium danych społecznych RDS (https://rds.icm.edu.pl/) i 2. repozytorium danych krystalograficznych MX-RDR (https://mxrdr.icm.edu.pl/) są już dostępne dla użytkowników. Wszyscy polscy naukowcy mogą w nich bez żadnych opłat deponować i udostępniać zasoby w postaci danych tabelarycznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz wszelkich innych danych wytworzonych, zebranych lub...

Otwarte zasoby dla badań nad COVID-19

Free COVID-19 Resources from Publishers and Societies: https://accucoms.com/covid-19-resources/ Databases with open access to publications and research on COVID-19:Elsevier – Novel Coronavirus Information Center Springer Nature -SARS-CoV-2 and COVID-19 Wiley – Covid-19: Novel Coronavirus Content Free to Access Cochrane Library – Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures Scitrus – Coronavirus Pandemic Oxford Academic- Access to OUP resources on COVID-19,...

Szkolenie ICM UW z zarządzania danymi badawczymi

14 grudnia 2020 r. odbędzie się szkolenie online z zarządzania danymi badawczymi organizowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Program szkolenia obejmuje praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi i otwartego udostępniania danych, m.in. sporządzanie planu zarządzania danymi badawczymi, wymogi instytucji finansujących badania naukowe czy stosowanie wolnych licencji. Program spotkania i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie projektu.

Warsztaty na temat nauki obywatelskiej

W dniach 9-10 grudnia 2020 r. odbędą się warsztaty „University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science” organizowane przez OpenAIRE i European University Association (EUA). Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań związanych z opracowywaniem instytucjonalnych strategii w zakresie nauki obywatelskiej, które odgrywać mogą istotną rolę we wdrażaniu i promocji otwartej nauki. Program wydarzenia i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE....

Platforma wydawnicza Open Research Europe

Komisja Europejska zapowiada otwarcie na początku roku 2021 platformy wydawniczej Open Research Europe, która ma stać się miejscem publikowania na zasadach otwartego dostępu dla beneficjentom programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Na platformie będzie można umieszczać prace będące efektem projektów realizowanych w ramach wspomnianych programów. Jak zapowiada Jean-Eric Paquet, Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej, Open Research Europe zapewni wszystkim beneficjentom programu Horyzont 2020 i Horyzont...

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki stale się rozwija w Poznaniu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pomaga naukowcom humanistom wykorzystywać najnowsze technologie IT w pracach badawczych. Rozwija bardzo wiele interesujących usług i narzędzi, które tworzą zasoby cyfrowe Polskie, ale także pozwalają akty wnie i eksperymentalnie działać na tych zasobach. Na stronie HUM zebrane są podstawowe informacje w zakresie możliwości wsparcia, jakie PCSS oferuje naukowcom i zespołom badawczym w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w celach badawczych. Pokazano także...