Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podstawową wiedzą na temat ruchów open access i przedsięwzięć, które zmieniły naukę. Kurs Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne powstał z myślą o pracownikach polskich uczelni, którzy na co dzień wykorzystują materiały z Internetu i chcieliby uporządkować swoją wiedzę na temat tego, z czego korzystają i jaki jest status tych materiałów. Jest to także kurs dla tych, którzy planują dołączyć do grona naukowców upubliczniających swoje prace w Internecie i chcą poznać mechanizmy, które mogą ten proces ułatwić oraz dla dydaktyków wykorzystujących otwarte zasoby do podniesienia jakości kształcenia. Internet ma bogate treści, ale trzeba je wykorzystywać zgodnie z prawem i zwracać uwagę na jakość. To właśnie oferujemy, informację o jakościowo dobrych zasobach i metodach ich wykorzystania.

Kurs powstał na platformie MOODLE w roku 2012, został zmodyfikowany i uzupełniony o nowe dane w czerwcu/sierpniu 2015 roku. W tej chwili dostępna jest wersja 3. Kurs jest upowszechniony dla wszystkich na licencjach Creative Commons CC BY-SA 4.0. Autorką kursu jest Bożena Bednarek-Michalska.