Termin wdrożenia nowej dyrektywy unijnej Directive on Copyright in the Digital Single Market dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zbliża się, mamy zaledwie 4 miesiące do czerwca. Oczekuje się, że 7 czerwca 2021 roku państwa członkowskie UE wdrożą aktualizację unijnych przepisów dotyczących praw autorskich. Jednak wydaje się coraz mniej prawdopodobne, że większej liczbie państw członkowskich uda się ją wdrożyć w wyznaczonym terminie. W Polsce żadna narodowa instancja nie opublikowała stanowiska w sprawie zmian, nie podjęła dyskusji o zmianach, które ułatwiłyby wszystkim instytucjom kultury udostępniać zasoby cyfrowe kraju. Na stronach MKiDN próżno szukać informacji o pracach wdrożeniowych nie wspomnę o debatach. Stron rządowych związanych z prawem autorskim nikt nie aktualizuje. Jest tam jeden komunikat z lipca 2020 z zaproszeniem do debaty i cisza. Czyżby nikomu nie zależało na rozwoju rynku cyfrowego w Polsce?

Debatę europejską możemy śledzić na stronach Stowarzyszenia Communia: https://www.communia-association.org/category/eu-policy/eu-copyright-reform/.