Na stronie Koalicji S stale aktualizowane są informacje na temat zmian, jakie wprowadzają wydawcy czasopism naukowych, aby spełnić wymogi Planu S. W styczniu tego roku 160 czasopism wydawnictwa Elsevier zarejestrowanych zostało jako czasopisma transformacyjne, a American Association for the Advancement of Science (AAAS), wydawca „Science”, umożliwi autorom realizującym granty ze środków koalicjantów na udostępnianie w repozytoriach ostatecznej wersji autorskiej na licencji CC-BY. Zgodność czasopism z Planem S sprawdzić można za pomocą narzędzia Journal Checker Tool, które uruchomione zostało pod koniec ubiegłego roku.