Author Archive

Wydarzenia na Tydzień Otwartej Nauki

Mamy już pierwsze wydarzenia zgłoszone przez polskie instytucje naukowe, które będą je organizowały z okazji międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki. Czekamy na następne pod adresem: bozena@umk.pl.

Uruchomiono Open Access Books Network – dołącz do sieci!

Powstała nowa sieć: Open Access Books Network (OABN) – internetowa przestrzeń do rozmów o otwartych książkach. Grupa ta została założona przez członków OAPEN, OPERAS, ScholarLed i SPARC Europe. Od uruchomienia 15 września 2020 r. sieć przyciągnęła 125 członków i wciąż rośnie. Aby dołączyć, wystarczy założyć profil na Humanities Commons. Wyszukaj w Open Access Books Network grupę, która cię interesuje i kliknij przycisk Join Group. Możesz...

Stan praw autorskich i zasad otwartego licencjonowania w Europie a open access

SPARC Europe opublikowało nowy raport: Open Access: An Analysis of Publisher Copyright and Licensing Policies in Europe, 2020 od samego początku prawa autorskie były głównym wyzwaniem dla otwartego dostępu. Aby zapewnić jak największy zasięg dostępu do wyników badań przez otwarty dostęp, konieczna była duża zmiana. Niniejszy raport stara się rzucić światło na to, w jakim stopniu prawa autorskie wydawcy, zachowanie...

Mamy już pierwsze wydarzenia zgłoszone na Tydzień Otwartej Nauki

Zachęcamy instytucje nauki i organizacje pozarządowe do organizowania imprez związanych z Tygodniem Otwartej Nauki, który w tym roku przypada na 19-25 października. Mamy już zgłoszone pierwsze wydarzenia na ten rok. Można sobie także podejrzeć wydarzenia z innych lat.  Mamy nadzieję że ten rok, mimo pandemii, także będzie miał kilka interesujących imprez, które wpiszą się w promocję otwartości w nauce i przekonają choć parę osób do wspierania tej idei.

Redakcje czasopism – szkolenia

W październiku i listopadzie 2020 r. odbędą się kolejne szkolenia dla redaktorów czasopism naukowych organizowane w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych. W programie spotkań znalazły się m.in. zagadnienia związane z prawem autorskim i licencjami Creative Commons, a także prezentacja powstającej platformy. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zamieszczony na stronie projektu.

UNESCO o otwartej nauce

24 września 2020 r. odbędzie się dyskusja panelowa na temat otwartej nauki w krajach Europy Wschodniej organizowana przez UNESCO w ramach konsultacji regionalnych. Podczas spotkania poruszony zostanie temat wpływu, jaki otwarta nauka wywiera na politykę, naukę i społeczeństwo. Konsultacje regionalne stanowią element pracy nad rekomendacjami UNESCO w zakresie otwartej nauki, które mają określić wspólne wartości i zasady oraz wskazać konkretne działania na rzecz otwartej nauki, z uwzględnieniem perspektyw...

OpenAIRE Week: zgromadzenie

W dniach 12-16 października 2020 r. odbędzie się zgromadzenie ogólne OpenAIRE, organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy w udostępnianiu wyników badań. Tegoroczne spotkanie będzie miało nową formę – odbędzie się online i poszerzone zostanie o popołudniowe sesje otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla członków OpenAIRE. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji...

Nowy minister nauki chyba lubi open access?

OTWIERANIE DANYCH BADAWCZYCH – INTEGRALNY ELEMENT OTWARTEJ NAUKI – jest to wywiad przeprowadzony przez Natalię Gruenpeter z ICM UW w sierpniu tego roku z nowym ministrem nauki Wojciechem Murdzkiem. Wydaje się, że popiera on otwieranie nauki, co dla działaczy open access w Polsce pracujących w Koalicji Otwartej Edukacji jest bardzo ważnym sygnałem. Bez dostępu do danych, które były podstawą badania, nie jest możliwa wiarygodna weryfikacja jego rezultatów. Co za tym idzie, badania...

Zarządzanie danymi badawczymi – szkolenie ICM UW

ICM UW organizuje pod koniec września kolejne szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w ramach projektu DRODB, rejestracja jest otwarta. Szczegóły: https://drodb.icm.edu.pl/szkolenie-online-z-zarzadzania-danymi-badawczymi-28-09-2020/

OMEGA-PSIR ma coraz więcej implementacji

Zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT opracował oprogramowanie, które pełni rolę repozytorium oraz zapewnia funkcjonalność wspomagającą pracę władz uczelni i pracowników naukowych. W oparciu o to oprogramowanie wdrożono Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Zawiera ona informacje o prowadzonych przez Politechnikę pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań finansowanych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich oraz o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. System...

Polska Platforma Medyczna – kolejny etap wdrożeniowy

Medycy z przyjemnością informują, że funkcjonują już platformy instytucjonalne Polskiej Platformy Medycznej. Polska Platforma Medyczna (PPM) ma na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego naukowców PUM w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Platforma zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium. Wszystkie pełne teksty są zgodne ze standardami...

Powstaje Platforma Polskich Publikacji Naukowych na UW

Celem projektu jest udostępnienie w modelu otwartego dostępu, w sposób zgodny ze światowymi standardami, znacznej części bieżących polskich publikacji naukowych. Strona www: https://pppn.icm.edu.pl/. Planowane jest udostępnienie 90 000 artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych. 25 000 z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie platformy służącej do przechowywania i udostępniania...