Komisja Europejska zapowiada otwarcie na początku roku 2021 platformy wydawniczej Open Research Europe, która ma stać się miejscem publikowania na zasadach otwartego dostępu dla beneficjentom programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Na platformie będzie można umieszczać prace będące efektem projektów realizowanych w ramach wspomnianych programów.

Jak zapowiada Jean-Eric Paquet, Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej, Open Research Europe zapewni wszystkim beneficjentom programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa łatwo dostępne miejsce, w którym będzie można publikować swoje wyniki w otwartym dostępie, bez ponoszenia kosztów. Opłaty za recenzje i proces przetwarzanie artykułu zostaną uiszczone przez KE. Serwis będzie dostępny również po zakończeniu grantów. Nowa platforma będzie przyjmować publikacje ze wszystkich dziedzin nauki.Jedynym warunkiem publikowania jest by efekty badan przedstawione w publikacji wynikały z grantu programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa, w który zaangażowany jest przynajmniej jeden z autorów.

Nadsyłanie zgłoszeń będzie możliwe od początku grudnia 2020 r. Nazwiska recenzentów oraz przygotowane przez nich recenzje zgłoszonych artykułów będą publicznie dostępne.
Dla potrzeb platformy powołana została międzynarodowa naukowa rada doradcza.

Więcej informacji znaleźć można na stronie platformy: https://open-research-europe.ec.europa.eu/