W związku z przyjętą przez Narodowe Centrum Nauki 15 czerwca br. Polityką Otwartego Dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków NCN (zwana dalej Polityką) NCN informuje, że kolejnym etapem prac nad wdrażaniem Planu S, było opracowanie przez członków cOAlitionS Strategii Zachowania Praw Autorskich, tzw. Right Retention Strategy.

Strategia ta ma na celu ochronę prawa własności intelektualnej naukowców do publikacji, umożliwiając  tym samym zachowanie prawa do decydowania przez autora o publikowaniu wyników swoich badań bez embarga czasowego narzuconego przez wydawcę.

Więcej na stronie NCN