ICM UW realizuje projekt w ramach którego repozytorium ogólnego przeznaczenia RepOD (https://repod.icm.edu.pl/) uległo modernizacji. Powstały też dwa nowe: 1. repozytorium danych społecznych RDS (https://rds.icm.edu.pl/) i 2. repozytorium danych krystalograficznych MX-RDR (https://mxrdr.icm.edu.pl/) są już dostępne dla użytkowników.

Witryna Informacyjna

Wszyscy polscy naukowcy mogą w nich bez żadnych opłat deponować i udostępniać zasoby w postaci danych tabelarycznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz wszelkich innych danych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Udostępnianie danych badawczych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych przez instytucje europejskie (Komisja Europejska) i polskie (Narodowe Centrum Nauki). 

Każdy opublikowany w repozytoriach zbiór danych otrzymuje indywidualny numer DOI – przypisany do niego na stałe cyfrowy identyfikator. Repozytoria pozwalają użytkownikom na udostępnianie danych zgodnie z zasadami FAIR, z zachowaniem najwyższych standardów otwartości. W repozytorium ogólnego przeznaczenia można tworzyć kolekcje instytucjonalne.

Proces deponowania i udostępniania zbiorów uwzględnia wybór licencji, na podstawie której dane badawcze będą dostępne w repozytoriach. Więcej na temat aspektów prawnych udostępniania danych można przeczytać w przygotowanym dla użytkowników repozytoriów poradniku.

W zależności od udzielonej licencji naukowcy, studenci, dziennikarze czy przedsiębiorcy zyskują możliwość wykorzystania danych do celów badawczych czy komercyjnych.

Repozytoria powstały w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski (lider projektu), Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt obejmuje również opracowanie danych społecznych i krystalograficznych, które są sukcesywnie udostępniane w nowych serwisach.

Wszystkich zainteresowanych tematem udostępniania i zarządzania danymi badawczymi zachęcamy do udziału w otwartych szkoleniach organizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje na temat szkoleń są regularnie zamieszczane na stronie projektu (https://drodb.icm.edu.pl/), na której można również znaleźć materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące danych badawczych.

Przesłała Aleksandra Majer z ICM UW