Konsorcjum DARIAH-EU, które wspiera budowę infrastruktury badawczej w obszarze humanistyki i sztuki, zorganizowało międzynarodową konferencję DARIAH VIRTUAL ANNUAL EVENT 2020: SCHOLARLY PRIMITIVES. Główna część obrad miała miejsce w dniach 10 – 13 listopada 2020 roku. Pierwotnie zaplanowana w Zagrzebiu w Chorwacji, ze względu na pandemię odbyła się w sieci.

Temat konferencji stanowiło nowe ujęcie pojęcia „scholary primitives” (podstawowe działania badawcze „discovering, annotating, comparing, referring, sampling, illustrating and representing”), które miało wpływ na projektowanie cyfrowych narzędzi dla humanistów. Pierwszego dnia odbyły się sesje, w których odnoszono się, z perspektywy praktyki i teorii, do funkcji i zakresu „scholary primitives”. Tematy dotyczyły m.in. samej natury humanistyki cyfrowejontologii metod i narzędzi badawczych z zakresu humanistyki i sztuki oraz naukowych wydań cyfrowych 3D.  

Sprawozdanie przygotował Dominik Piotrowski, więcej na stronie BGUMK.