Wirtualne Laboratorium Transkrypcji jest narzędziem, które pozwala tworzyć cyfrowy tekst na podstawie skanów. Wyniki możesz wykorzystać do przygotowania obiektu cyfrowego w takich standardach jak: hOCR, TEI, PDF, eBook. Narzędzie pozwala na transkypcję obiektów importowanych z Bibliotek Cyfrowych, także z wykorzystaniem standardu IIIF.

Więcej na stronie WLT