Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN serdecznie zaprasza do udziału w listopadowym cyklu webinariów  poświęconym danym badawczym w badaniach literackich. Spotkania prowadzone będą metodą warsztatową, z nagrywaną częścią wykładową oraz z dyskusjami i pracą w mniejszych grupach. Na cykl składają się trzy webinaria w poniedziałki (9, 16, 23 listopada) w godz. 13.00-14.30. Osoby, które wezmą udział we  wszystkich 3 spotkaniach, otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

W celu zapisania się na wydarzenie prosimy o wypełnienie krótkiego formularza (link tutaj) do wtorku 3 XI. Potwierdzenie otrzymają Państwo w środę 4 XI.

9 XI Czym są dane w badaniach literackich?

Na spotkaniu postaramy się “odczarować” pojęcie danych badawczych w humanistyce, osadzając je w tradycji badań literackich, by wspólnie zastanowić się, jak można pojęcie danych rozumieć m.in. w pracach interpretacyjnych, edytorskich czy dokumentacyjnych, a także w konkretnych projektach uczestników warsztatów.

16 XI Po co publikować dane?

Temat danych badawczych zyskuje wciąż na znaczeniu ze względu na istotne korzyści  płynące z właściwego ich przygotowania, które umożliwia ich ponowne wykorzystanie w kolejnych projektach. Podczas webinarium wskażemy konkretne projekty literaturoznawcze, które zyskują dzięki korzystaniu z wcześniej powstałych danych badawczych, a także zastanowimy się, jakie działania możemy wdrożyć, by upowszechnić publikowanie danych badawczych i poprawić ich jakość. 

23 XI Jak publikować dane? Przygotowanie planu zarządzania danymi badawczymi

Podczas spotkania omówimy korzyści płynące z przygotowania planu zarządzania danymi badawczymi. Omówimy jego możliwą strukturę oraz główne elementy. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję porozmawiać na temat własnych doświadczeń oraz zadać pytania związane ze swoimi projektami badawczymi.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Martą Błaszczyńską (marta.blaszczynska@ibl.waw.pl).