W styczniu tego roku ukazał się raport – zrealizowany w ramach projektu OPERAS – na temat działalności bibliotek akademickich w Europie i upowszechniania książek w modelu open access. Przeanalizowano sytuację w wielu krajach Europy odnosząc się do następujących obszarów:

1. ogólna charakterystyka systemów bibliotecznych pod kątem treści elektronicznych i publikacji otwartego dostępu,

2. społeczność biblioteczna i otwarty dostęp,

3. polityka akademicka w odniesieniu do upowszechniania książek w otwartym dostępie,

4. finansowanie książek upowszechnianych w otwartym dostępie,

5. inicjatywy biblioteczne/naukowe związane z wydawaniem książek OA,

6. integracja książek OA w systemach bibliotecznych.

Zachęcamy do przyjrzenia się temu dokumentowi. Dostępny jest także na stronie społeczności COPIM.

Informację nadesłała: Agata Morka, PhD, European Coordinator of Open Access Book Publishing, Open Book Publishers.