Kurs Elementy geofizyki ogólnej udostępniamy na platformie OPEN AGH otwarte zasoby na licencji CC BY-SA 4.0. Autorka kursu – Kamila Wawrzyniak-Guz z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH – zaprasza do wnętrza Ziemi, w krainę grawimetrii i magnetometrii. Kurs zawiera materiały i ćwiczenia dotyczące pola siły ciężkości i pola magnetycznego Ziemi. Otwarta licencja pozwala na elastyczne korzystanie – możecie nie tylko przeglądać zawartość, ale również pobrać kurs do pliku i odtworzyć go na swojej platformie Moodle. 

Druga nasza platforma OPEN AGH e-podręczniki wzbogaciła się o dwa e-podręczniki:
* Zespół wykładowców Wydziału Humanistycznego AGH opracował e-podręcznik Komunikacja społeczna, obejmujący 8 dużych działów kompleksowo traktujących komunikację społeczną – od komunikacji interpersonalnej po komunikację z chatbotami. Znajdziecie tu omówienie zjawisk i problemów dot. różnych aspektów komunikowania społecznego: interpersonalnego, w organizacji, medialnego, wizualnego, kulturowego i międzykulturowego.

* Zespół autorów z Wydziału Odlewnictwa AGH opracował e-podręcznik Podstawy chemii polimerów. Składa się z 13 modułów i omawia m.in. zagadnienia: klasyfikacji polimerów, mechanizmów polimeryzacji, metod otrzymywania, masy molowej, gęstości i własności termalnych, metod badania, polimerów winylowych i fluorowych, poliestrów, polimerów funkcjonalnych, biopolimerów i polimerów biodegradowalnych, polimerów nieorganiczno-organicznych.

Oba e-podręczniki udostępniany na licencji CC BY-SA 3.0.

Nadesłała do KOED Marta Stąporek Centrum e-Learningu AGH.