12 marca o 14:00 (CET) Loek Brinkman, profestor w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie, opowie o społecznościach otwartej nauki w Holandii. Pierwsza z nich, Open Science Community Utrecht, została założona w 2018 roku i liczy obecnie ponad 300 członków ze wszystkich wydziałów.

Cele działania:

  1. Docieraj do naukowców i angażuj ich w zdobywanie wiedzy o otwartej nauce.
  2. Inspiruj i umożliwiaj przyjmowanie praktyk otwartej nauki.
  3. Kształtuj polityki instytucjonalne, aby promować otwartą naukę.

Obecnie w Holandii istnieje dziesięć Społeczności Otwartej Nauki, jedna w Irlandii i jedna w Szwecji. Przed webinarium udostępniono zestaw startowy Open Science Community Starter Kit, który pomaga instytucjom w utworzeniu lokalnej społeczności otwartej nauki.

Przeczytaj zestaw startowy przed dołączeniem do tego webinarium, a Loek Brinkman odpowie na wszelkie pytania, jakie przygotujesz.

Więcej informacji i rejestracja na stronie OpenAire.