Open Research Europe jest to otwarta platforma wydawnicza służąca do publikowania badań naukowych pochodzących z finansowania w ramach programu „Horyzont 2020” we wszystkich dziedzinach. Platforma ułatwia beneficjentom programu „Horyzont 2020” przestrzeganie warunków otwartego dostępu do wyników badań. Platforma jest dla tych, którzy nie mają w swojej uczelni repozytorium instytucjonalnego.