Politechnika Gdańska organizuje IV Pomorską Konferencję Open Science – udostępnianie danych badawczych (sharing research data) 14-16 kwietnia 2021. Informacje o konferencji znajdują się na stronie Politechniki.