cOAlition S opracowała strategię zachowania praw autorskich, aby zapewnić badaczom swobodę decydowania o swojej pracy.

Niektóre organizacje skupione w cOAlition S będą wymagać od swoich grantobiorców, aby w momencie rozpoczęcia grantu ubiegali się u wydawcy o licencję CC BY na wszystkie przyszłe artykuły, które powstaną w trakcie grantu.

Listę organizacji (w tym polskiej) popierających tę politykę można znaleźć na stronie Koalicji. Zaznaczono na niej daty dochodzenia do pełnej realizacji tych śmiałych strategii.

Praktyki te postrzegamy jako bardzo ważne, bo wytyczają trendy dla innych podmiotów i pokazują, w którą stronę zmierza Europa.