Z końcem lutego 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wzór umowy grantowej do programu Horyzont Europa, która zawiera m.in. zapisy dotyczące otwartego udostępniania wyników badań. Najważniejsze zmiany wprowadzone w kolejnym programie ramowym dotyczą zachowania autorskich praw majątkowych przez twórców, wymogu udostępnienia publikacji natychmiast, bez embarga oraz publikacji książkowych, które objęte zostały polityką otwartości. Część zmian ma związek z realizacją Planu S i strategii zachowania praw autorskich Koalicji S. Więcej o polityce otwartości Komisji Europejskiej piszemy w serwisie Otwarta Nauka.