Rokrocznie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB  i UMK koordynuje w Polsce Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week), który odbywa się na całym świecie pod koniec każdego października. Poniżej przedstawiamy bieżące i historyczne informacje o tym wydarzeniu.

Every year Open Education Coalition coordinates in Poland Open Access Week, which takes place worldwide at the end of each October. Below are the current and historical information about the actions and events.

Najważniejsze wydarzenia z ostatnich lat: