Wydarzenia online

Platforma Otwartej Nauki, Nauka o klimacie

24 października 2022, godz. 19:00Im więcej wiedzy, tym więcej możliwości. Dlaczego potrzebujemy otwartej nauki? Spotkanie na temat otwartej nauki w badaniach dotyczących klimatu i sprawiedliwości klimatycznej organizowane przez Platformę Otwartej NaukiNaukę o Klimacie. W spotkaniu udział wezmą dr Natalia Gruenpeter (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW), dr hab. Katarzyna Jasikowska (Instytut Socjologii UJ, klimatUJ), dr Aleksandra Kardaś (Nauka o klimacie). Rozmowę poprowadzi Szymon Bujalski. Informacje na temat wydarzenia znaleźć można na Faceboku: https://fb.me/e/3ZnRZK59R. Transmisja dostępna będzie na profilach organizatorów: https://www.facebook.com/naukaoklimaciehttps://www.facebook.com/PlatformaOtwartejNauki.


Uniwersytet Łódzki

24-30 października 2022 – 13. Seminarium Open Access, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego [online]

Biblioteka UŁ zaprasza na prezentacje i szkolenia online adresowane do pracowników, doktorantów i studentów UŁ, ale także do uczniów liceum i nauczycieli zainteresowanych tematem spotkań. W 2022 roku Open Access Week organizowany jest pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej” i to wokół tematów związanych z klimatem i ochroną środowiska będą toczyły się dyskusje. Spotkania w przestrzeni wirtualnej skoncentrują się też na różnych formach otwartości nauki – od narzędzi umożliwiających każdemu obywatelowi uczestniczenie w badaniach naukowych, przez otwarte publikowanie i narzędzia analityczne, po inne sposoby dzielenia się nauką ze światem poza murami uniwersytetu.

Więcej informacji: http://www2.lib.uni.lodz.pl/openaccess/


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

26 października 2022, godz. 10:00 – „Miejsce otwartej nauki w komunikacji naukowej w Polsce”, webinarium organizowane przez Bibliotekę Główną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, spotkanie odbędzie się na platformie Teams (bez zapisów), link: https://bit.ly/SGGW_webinarium

BG SGGW zaplanowała też serię postów na temat otwartej nauki i otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, które zamieszczane będą na facebookowym profilu biblioteki: https://www.facebook.com/SGGW.Biblioteka


Uniwersytet Szczeciński

Webinaria on-line (prowadzenie Anna Nowak, Justyna Grzeszczuk); dodatkowe informacje i linki dostępu zamieszczone są na stronie: https://otwartanauka.usz.edu.pl/tydzien-otwartej-nauki-24-30-10-2022-r/

24.10.2022 r., godz. 9:00-10:00 – Open Science/Open Data/Open Research (Marija Maksimovic, Institutional Partnerships Department at MDPI, Serbia)

25.10.2022 r., godz. 9:00-10:00 – Join on the web Future of Open Access (Marija Maksimovic, Institutional Partnerships Department at MDPI, Serbia)

26.10.2022 r., godz. 15:00 – 16:00 – One Billion Citation Statements: going beyond citation counts, ensuring the quality of research, and testing scientific claims with Scite_ (Josh Nicholson, co-founder and CEO at Scite)

27.10.2022 r., godz. 14:00 – 15:00 – Simplify academic writing with SciFlow – save time writing a paper or a thesis (Carsten Borchert, SciFlow GmbH, NFUSION – Entrepreneurs Network Freie Universität Berlin)


Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

24 października 2022, godz. 13.15-14.45 – Otwarta nauka w programach Narodowego Centrum Nauki, formularz zapisów

26 października 2022, godz. 11.30-13.00 – Otwarta nauka w Horyzont Europa, formularz zapisów

Więcej informacji na stronie BUW: https://www.buw.uw.edu.pl/miedzynarodowy-tydzien-otwartego-dostepu/


Wojskowa Akademia Techniczna

20 października 2022, godz. 12.00 – „Zarządzanie danymi badawczymi i korzystanie z Repozytorium Otwartych Danych RepOD”; webinarium współorganizowane z Platformą Otwartej Nauki, ICM UW

24 października 2022, godz. 11.00 – „Programy publikowania otwartego Wirtualnej Biblioteki Nauki”; webinarium współorganizowane z Wirtualną Biblioteką Nauki, ICM UW

25 października 2022, godz. 10.00 oraz 27 października, godz.12.00 – „Otwarty dostęp w praktyce badacza oraz w Polityce Otwartego Dostępu w Wojskowej Akademii Technicznej”, szkolenie online.

WAT przeprowadzi także akcję informacyjno-promocyjną w mediach społecznościowych oraz uruchomi ppunkt informacyjny dla studentów w holu Biblioteki Głównej, gdzie dyżurować będą członkowie zespołu ds. otwartej nauki.

Więcej informacji na stronie: https://bg.wat.edu.pl/lista-szkolen/szkolenia-oa


Politechnika Gdańska

24-30 października 2022Gra paragrafowa online „Wojownik otwartości”. Zagraj w naszą grę, aby sprawdzić się w roli młodego naukowca w ekscytującym świecie otwartej nauki. Gra będzie do pobrania na stronie internetowej Biblioteki PG: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg

27 października, godz. 11:00 – Webinarium dla naukowców i doktorantów Politechniki Gdańskiej, organizowane wspólnie z firmą Elsevier: Mądry wybór czasopisma jako istotny składnik sukcesu autora. Więcej informacji: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/2022-10/madry-wybor-czasopisma-jako-istotny-skladnik-sukcesu-autora-webinarium

Seria postów promujących Open Access oraz prezentujących publikacje naukowe na temat sprawiedliwości klimatycznej, które publikowane będą podczas Tygodnia na profilu Biblioteki PG: https://www.facebook.com/BibliotekaPG


Uniwersytet Medyczny w Łodzi

28 października 2022 r., 9.00 – 10.00, platforma ZOOM. Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi oraz firma Elsevier zapraszają na szkolenie „Open Access – publikowanie artykułów naukowych”. Celem szkolenia jest omówienie koncepcji otwartego dostępu (Open Access) w szerszym kontekście wdrażania otwartości w nauce (Open Science). Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie: http://cib.umed.pl/open-access-week-2022-w-centrum-informacyjno-bibliotecznym/


Wydarzenia stacjonarne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

24 października 2022 – Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Seminarium naukowe poświęcone jest tym obszarom tematycznym, w których Bożena Bednarek-Michalska była szczególnie aktywna zawodowo i w których odnosiła największe sukcesy, przyczyniając się do rozwoju otwartego bibliotekarstwa. Zaprezentowane zostaną rezultaty projektu EODOPEN, w którego realizacji uczestniczy Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, jako jedyny polski partner przedsięwzięcia prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Innsbrucku. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2019 r. a Bożena aktywnie włączyła się w zadania związane z ustalaniem statusu prawnego dzieł wybranych do digitalizacji. Na koniec spotkania organizatorzy planują wspomnieć sylwetkę Bożeny Bednarek-Michalskiej, prezentując Jej dorobek, jak również oddając głos gościom, aby w koleżeńskiej atmosferze wrócić pamięcią do wspólnych chwil z Bożeną.

Więcej informacji: https://www.bu.umk.pl/bozena-bednarek-michalska-seminarium-eodopen

25 października 2022, g. 13:00 – Promocja najnowszej książki prof. dr hab. Piotra Olińskiego z Wydziału Nauk Historycznych UMK, pod tytułem „Pogoda i klimat regionów południowobałtyckich od końca XIV do początków XVI w. w źródłach narracyjnych”. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Rajmund Przybylak z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Organizatorzy: .Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Centrum Badań Zmian Klimatu UMK. Biblioteka Główna UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13, sala nr 8.

Więcej informacji: https://www.bu.umk.pl/open-access-week


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

25 października 2022 – Czasopisma drapieżne w nauce: jak analizować i rozumieć wzrost liczby publikacji polskich naukowców w czasopismach MDPI? Seminarium organizowane przez Centrum Naukometryczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Głównym celem wydarzenia jest ukazanie i wyjaśnienie roli, jaką odgrywają tzw. czasopisma drapieżne w komunikacji naukowej oraz konsekwencji tego zjawiska dla działalności polskich bibliotek naukowych zajmujących się wspieraniem uczelni w gromadzeniu i indeksowaniu publikacji naukowych. Seminarium poprowadzą prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki oraz dr Krystian Szadkowski. Seminarium skierowane jest do pracowników poznańskich bibliotek naukowych.


Uniwersytet Szczeciński

25.10 (wtorek) wykład specjalny

18:00-19:15 (Aula Geocentrum) – Klimatyczne fakty i mity, wykład specjalny dr. Szymona Walczakiewicza, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US. Wśród uczestników wykładu dr. Szymona Walczakiewicza rozlosowanych zostanie 5 podwójnych zaproszeń do Kina Helios i inne nagrody.

19:30-19:50 (Aula Geocentrum) – IBUK libra – nowoczesna biblioteka w kieszeni, Zbigniew Meller, PWN.

26.10 (środa) Wypożyczalnia BG, Znajdź książkę z klimatem, tajemnicze zadanie podczas gry miejskiej #FunRunUS Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, (Marta Sztark-Żurek, Dorota Gill-Tarnowska).

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego (Geocentrum, I piętro, Wypożyczalnia), godzina 11:00-12:30 – Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące Otwartej Nauki

  • 24.10 (poniedziałek) – Ireneusz Bojanowski; Z-ca dyrektora Biblioteki Głównej US;
  • 25.10 (wtorek) – dr Magdalena Czyszkiewicz; Administratorka kolekcji US w RepOD (Sekcja Otwartej Nauki BG US);
  • 26.10 (środa) – dr Justyna Grzeszczuk; Elsevier, Springer (Sekcja Bibliografii Naukowej BG US);
  • 27.10 (czwartek) – prof. dr hab. Anna Cedro, Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych;
  • 28.10 (piątek) – Michał Giedrys, Steward Danych US – Dział Nauki i Projektów Naukowych;

Przegląd publikacji dotyczących sprawiedliwości klimatycznej z Repozytorium Publikacji i Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Szczecińskiego (przygotowała Magdalena Czyszkiewicz), https://bg.szczecin.pl/blog/2022/10/14/przeglad-publikacji-dotyczacych-sprawiedliwosci-klimatycznej-z-repozytorium-publikacji-i-biblioteki-cyfrowej-us-oaweek/


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

27 października 2022, godz. 12:00 (sala 116 Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie) – seminarium „Otwarty dostęp w nauce”. W trakcie wydarzenia wystąpią dr hab. Marek Salamonowicz – Pełnomocnik Rektora UWM ds. otwartego dostępu z Wydziału Prawa i Administracji, z wykładem pt. „Korzyści wynikające z realizacji polityki otwartego dostępu w ramach szkół wyższych” i mgr Jolanta Osiecka-Murawa z Działu Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej, która opowie o „Bazie Wiedzy UWM – portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.

Więcej informacji na stronie: https://bu.uwm.edu.pl/pl/seminarium-otwarty-dostep-w-nauce


Politechnika Gdańska

24-28 października 2022, Biblioteka Główna oraz wszystkie filie biblioteczne – Zabawa wspólnego tworzenia mapy myśli wokół pojęcia „sprawiedliwość klimatyczna” na tablicach rozmieszczonych w czytelniach.


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

26 października 2022, godz. 10:00 – Otwartość w nauce – trendy i wyzwania. Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz firma Elsevier organizują szkolenie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10. Celem szkolenia jest omówienie koncepcji otwartego dostępu (Open Access) w szerszym kontekście wdrażania otwartości w nauce (Open Science).

Więcej informacji na stronie: https://biblioteka.upjp2.edu.pl/aktualnosci/szkolenie-otwartosc-w-nauce-trendy-i-wyzwania-26-x-2022-172.html


Politechnika Częstochowska

27 października 2022 – Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej przy współudziale Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach, kampania informacyjna nt. otwartego dostępu do wiedzy zorganizowana w ramach XVIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. Miejsce: Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19B, Częstochowa.


Uniwersytet Medyczny w Łodzi

27 października 2022 r., 12.00-14:00 – Seminarium na temat otwartej nauki, Centrum Informacyjno-Biblioteczne, I piętro – Patio, ul. Muszyńskiego 2, Łódź. Program dostępny na stronie: http://cib.umed.pl/open-access-week-2022-w-centrum-informacyjno-bibliotecznym/