W dniach 25-31 października 2021 odbędzie się Tydzień Otwartej Nauki organizowany w tym roku pod hasłem: „It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity”.

Zaproponowany temat jest powiązany z rekomendacjami UNESCO, które stanowią przełomowy krok w kierunku ustanowienia globalnych celów, podstaw i standardów otwartej nauki. Zgodnie z wytycznymi UNESCO otwarta nauka powinna uwzględniać różnorodność wiedzy, praktyk, metod, języków, tematów i wyników badań, odpowiadając na potrzeby całej społeczności naukowej, jak i osób i instytucji spoza akademii. Tegoroczny temat będzie okazją do dyskusji na temat otwartości jako narzędzia do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy.

Tydzień Otwartej Nauki jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym – każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium.

Informacje na temat organizowanych wydarzeń prosimy nadsyłać na adres n.gruenpeter [at] icm.edu.pl

Wydarzenia organizowane w 2021 r.

Wydarzenia online otwarte dla wszystkich zainteresowanych

Otwarty Dostęp w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Biblioteki Politechniki Gdańskiej – seria postów promujących ideę OA oraz przykłady publikacji edukacyjnych i naukowych w otwartym dostępie, więcej informacji na stronie: https://link.pg.edu.pl/J60T6 oraz na profilach Biblioteki PG: https://www.facebook.com/BibliotekaPG, https://twitter.com/bibliotekaPG

Film „Danek i otwarte dane badawcze” – promocja filmu przygotowanego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, film dostępny jest na stronie Biblioteki: http://lib.amu.edu.pl/konferencje-i-wydarzenia/ oraz na kanale YouTube Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: https://youtu.be/69JWCP5f6hE

Inauguracja nowej odsłony stron poświęconych Otwartej Nauce przygotowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu: https://www.bu.umk.pl/otwarta-nauka, na stronach znaleźć można m.in. informacje o programach otwartego publikowania w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki, cele i zasady Planu S, informacje na temat pisania Planów Zarządzania Danymi, instrukcje deponowania zbiorów danych badawczych, otwarte zasoby edukacyjne oraz platformę wystaw cyfrowych.

Promocja projektu EODOPEN eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens w mediach społecznościowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i na stronach bu.umk.pl: https://www.bu.umk.pl/eodopen

25.10.2021, godz. 11:00-12:30 – webinarium „Publikowanie w modelu Open Access”, wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, dodatkowe informacje: https://www.buw.uw.edu.pl/tydzien-otwartej-nauki-szkolenia/

25.10.2021, godz. 13:30-14:30 – webinarium „Otwarta nauka. Ogólne zagadnienia”, wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Główną im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dodatkowe informacje: https://bg.sggw.edu.pl/tydzien-otwartego-dostepu-it-matters-how-we-open-knowledge-building-structural-equity/

26.10.2021, godz. 10:00-11:00 – webinarium „Publikowanie wyników badań. Jak Biblioteka PG wspiera naukowców?”, wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej, dodatkowe informacje: https://link.pg.edu.pl/J60T6

26.10.2021, godz. 13:30-17:30 – webinarium „Zarządzanie danymi badawczymi”, wydarzenie organizowane przez Platformę Otwartej Nauki, dodatkowe informacje: http://pon.edu.pl/aktualnosci/207-szkolenie-z-zarzadzania-danymi-badawczymi

27.10.2021, godz. 10:00-11:30 – webinarium „Plany Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki”, wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej, dodatkowe informacje: https://link.pg.edu.pl/J60T6

27.10.2021, godz. 11:00-12:30 – webinarium „Plan zarządzania danymi (data managment plan) w pracy naukowej”, wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, dodatkowe informacje: https://www.buw.uw.edu.pl/tydzien-otwartej-nauki-szkolenia/

27.10.2021, godz. 13:30-14:30 – webinarium „Licencje Creative Commons i wybrane zagadnienia prawa autorskiego”, wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Główną im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dodatkowe informacje: https://bg.sggw.edu.pl/tydzien-otwartego-dostepu-it-matters-how-we-open-knowledge-building-structural-equity/

29.10.2021, godz. 11:00-12:30 – webinarium „Otwarty dostęp a finansowanie badań”, wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, dodatkowe informacje: https://www.buw.uw.edu.pl/tydzien-otwartej-nauki-szkolenia/

29.10.2021, godz. 11:00-12:30 – webinarium „Dane badawcze i plany służące zarządzaniu nimi. Wprowadzenie do tematyki”, wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Główną im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dodatkowe informacje: https://bg.sggw.edu.pl/tydzien-otwartego-dostepu-it-matters-how-we-open-knowledge-building-structural-equity/

Wydarzenia stacjonarne i zamknięte

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

 • Nauka? Jesteśmy otwarci – stanowiska komputerowe w Filiach Biblioteki PG, dedykowane promowaniu Otwartej Nauki, na których będą prezentowane bazy i serwisy naukowe z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez wszystkie wydziały PG;
 • „ABC Open Access” – punkt informacyjny poświęcony idei Open Access oraz bazie otwartych doktoratów (hol Biblioteki PG w Gmachu Głównym)
 • Akcja plakatowa

Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej: https://link.pg.edu.pl/J60T6

Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 • 26.10.2021, g. 11:00–12:30 – „Dane badawcze”, warsztaty dla pracowników naukowych i doktorantów UŁ, prowadząca: Magdalena Szuflita-Żurawska (Politechnika Gdańska)
 • 27.10.2021, g. 10:00–11:00 – „Programy publikowania otwartego Wirtualnej Biblioteki Nauki”, szkolenie dla badaczy chcących publikować wyniki swoich badań w najlepszych czasopismach w ramach podpisanych przez UŁ umów z wydawcami (Elsevier, Springer, CUP, Emerald i in.)., prowadzący: Paweł Grochowski (ICM UW)
 • 28.10.2021, g. 10:00–11:00 – „Otwarte zasoby edukacyjne”, prawo autorskie dla nauczycieli, dozwolony użytek, wolne licencje, otwarte zasoby edukacyjne, narzędzia online, prowadząca Aleksandra Czetwertyńska (Centrum Cyfrowe). 
 • 29.10.2021, g. 9:30–11:00 – „ScienceDirect, Scopus i SciVal jako elementy wspierające naukę”, narzędzia Elsevier dostępne w ramach licencji krajowej za pośrednictwem WBN, prowadząca: Paulina Milewska i Bartłomiej Więckowski (Elsevier). 

Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • 28.10.2021, g. 11:00-12:30 – Seminarium Otwarty UMED, wydarzenie stacjonarne
 • 26.10.2021 r., godz. 11:00 – webinarium „Czasopisma Open Access”
 • 27.10.2021 r., godz. 10:30 – webinarium „Licencje Creative Commons”
 • 29.10.2021 r., godz. 12:00 – webinarium „ScienceDirect, Scopus i SciVal jako elementy wspierające naukę i badaczy” 

Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: http://cib.umed.pl/open-access-week-2021-w-cib/

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 • akcja informacyjna „Zapytaj mnie o Open Access”, od 25.10.2021 Zespół ds. Otwartej Nauki będzie odpowiadał na pytania związane z ruchem Open Access, czy szerzej, Otwartą Nauką, dodatkowe informacje: https://biblioteka.gumed.edu.pl/?print=news

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

 • szkolenia online dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych pt. „Elektroniczne źródła informacji naukowej. Gdzie i jak szukać informacje do prac naukowych” oraz „Elektroniczne źródła informacji naukowej. Otwarta Nauka – wybrane aspekty”
 • konsultacje dla pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku z deponowania prac w repozytorium
 • przygotowanie serii podcastów o otwartej nauce pt. Warto Otwierać.

Informacje o wydarzeniach będą zamieszczane w mediach społecznościowych: na Facebooku Biblioteki Uniwersyteckiej (https://www.facebook.com/Biblioteka.Glowna.UwB/) oraz na Twiterze Repozytorium Uniwersytetu w  Białymstoku (https://twitter.com/RUB_UwB)

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

 • punkt Informacyjny Open Access przy Oddziale Informacji Naukowej, adresowany w pierwszej kolejności do studentów i doktorantów PCz, udzielający szczegółowych informacji dotyczących m.in.: idei Open Access, zasobów otwartych czasopism i doktoratów, bibliotek cyfrowych, repozytoriów

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach