1. KOED i EBIB:

  • Wydrukuje i roześle do ośrodków realizujących wydarzenia materiały promocyjne dla uczestników.
  • Zorganizuje 4 prawnicze warsztaty dla naukowców ze znajomości licencji Creative Commons.
  • Zamówi 10 artykułów o modelach open access dla czasopism uczelnianych i instytutowych w kraju.
  • Przygotuje 2 webinaria na temat otwartych zasobów edukacyjnych dla szkolnictwa wyższego.
  • Opracuje animowany film promujący Tydzień, który będzie udostępniony na portalach społecznościowych i fachowych.
  • Wyprodukuje 10 klipów filmowych z naukowcami, którzy upowszechniają swoje prace w modelach open access.

2. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu wspólnie z Elsevierem organizuje tego roku w dniach 13-14.11. w Poznaniu  Trzecie Seminarium z cyklu Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy pt. „Wyzwania dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki.”

3. Podczas zajęć laboratoryjnych przeprowadzanych w Tygodniu Otwartej Nauki, studenci I roku Akademii Pomorskiej  – kierunki Zarządzanie i Matematyka zapoznają się z elementami prawa autorskiego, licencjami Creative Commons. Poznają miejsca w sieci www oferujące otwarte zasoby oraz narzędzia wspomagające ich wyszukiwanie. Nauczą się, w jaki sposób wykorzystywać otwarte zasoby i prawidłowo je oznaczać.  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą studentom na aktywne włączenie się w dyskusję dotyczącą szeroko pojętej otwartości w nauce. Organizator: Ewa Białek, Akademia Pomorska. Strona www: http://e-bialek.pl/apsl/tydzien-otwartej-nauki-2018/.

4. 22.10. – Biblioteka Politechniki Łódzkiej organizuje warsztaty prawne, poprowadzi Natalia Mileszyk – prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych z Centrum Cyfrowego. Celem warsztatów jest: przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw autorskich i wolnych licencji w nauce, w szczególności w kontekście publikacji naukowych i danych badawczych; promowanie wśród uczestników idei Open Access, zachęcenie do otwartości w ich działalności; promowanie wśród uczestników zasobów wiedzy na temat otwartości w nauce, tak aby po szkoleniu samodzielnie mogli doskonalić swoją wiedzę. 

5. Biblioteka Uniwersytety Łódzkiego zorganizuje kilka imprez: 22.10.2018 – Warsztaty – Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? [Kamil Śliwowski]; 23.10.2018 – „9. Seminarium Open Access” – Projekt Dziedzictwo Chopinowskie – otwarty dostęp do kultury i nauki [dr Marcin Konik];  – „Zapisy Terroru” opowieścią o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami. [Karol Kalinowski];  Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury [Tomasz Parkoła]. Biblioteka także przygotowała film promocyjny na OAW2018.

6. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej zorganizuje akcję plakatową na swojej uczelni.

7. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizuje szkolenie dla  pracowników i doktorantów: „Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce”, które poprowadzi prawnik – Natalia Mileszyk. Szkoleniu towarzyszyć będzie spotkanie informacyjne poświęcone numerowi ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Dla uczestników spotkania zostaną przygotowane materiały informacyjne nt. otwartego dostępu.

8. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizuje dwa wykłady. a) Poniedziałek 22.10; godzina 13.00 Dr Dominik Mirosław Piotrowski, Biblioteka Uniwersytecka, Tytuł: „Otwartoźródłowe systemy zarządzania treścią w służbie otwartej nauki”. b) Środa 24.10;  godzina 11.30 Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK,  Tytuł: „Wszystko otwarte czyli o indeksowaniu, wyszukiwaniu i dostępie do publikacji w Dirtectory of Open Access Journals (DOAJ) i Directory of Open Access Books (DOAB).” Biblioteka przeprowadzi także akcję plakatową na wydziałach swojej uczelni, opublikuje w listopadzie artykuł w uczelnianym czasopiśmie „Głos Uczelni” na temat otwartości na UMK oraz przeprowadzi wywiady z naukowcami na temat ich podejścia do otwartego publikowania w Internecie.

9. Warszawska Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny i Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu na seminarium i
warsztaty TuEuropeana 25-26 X 2018 r.  (czwartek, piatek). Pierwszy dzień poświęcony jest wystąpieniom z naszego regionu, a po lunchu część poświęcona prawu autorskiemu i Europeanie. Drugi dzień do warsztaty Impact Playbook – Myślenie Efektami.

10. Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonian Library of the Jagiellonian University) organizuje wykłady oraz wyświetlanie krótkich filmów, które mają na celu przybliżenie idei otwartego dostępu, prawnych aspektów funkcjonowania otwartej nauki oraz przedstawienie nowego projektu pt.: „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”, którego jednym z celów strategicznych jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego jak najszerszemu gronu użytkowników w formie otwartych serwisów internetowych. Uczestnicy wykładów będą mieli okazję dowiedzieć się między innymi  o sposobach udostępniania publikacji w internecie  na wolnych licencjach, zaletach i wadach otwartego dostępu, systemach udostępniania treści w otwartym dostępie oraz o budowie nowego systemu repozytoryjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykłady poprowadzi mgr Leszek Szafrański. Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, Kraków. Dodatkowo w ramach wydarzenia planowana jest sesja posterowa promująca otwarty dostęp w nauce. Więcej na stronie UJ.

11. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej, Biblioteka Politechniki Lubelskiej zorganizują akcje plakatowe.

12. Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  22.10.2018 organizuje  seminarium „Otwarty UMED”. Szczegółowe informacje na stronie: http://cib.umed.lodz.pl/seminarium-otwarty-umed/. 

13. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku organizuje: 22-28.10.2018 warsztaty „Zaprojektuj swoją otwartość” skierowane do pracowników naukowych. Spotkania poprowadzą Redaktorki Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB oraz akcję plakatową na Uniwersytecie w Białymstoku. 16.11.2018 Sesję referatów poświęcona otwartej nauce i jej promocji, która odbędzie się w ramach drugiego dnia Konferencji Jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

14. Platforma Otwartej Nauki organizuje seminarium „Jak się przygotować do rewolucji otwartego dostępu?” Na seminarium podjęte zostaną następujące tematy: w jaki sposób otwarty dostęp pomoże pracy naukowej, jakie są założenia europejskiego Planu S przyjętego m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz jak skutecznie posługiwać się narzędziami prawnymi. Spotkanie odbędzie się 23.10.2018, o godz. 10.30 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (sala 139). Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/435569713513597/.

15. W dniu 23 października 2018 w godzinach 11:00-13:30 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego będzie organizowany OPEN ACCESS INFO DAY, który ma na celu przybliżenie zagadnień otwartego dostępu społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania odbędą się wykłady i prezentacje ekspertów: Jakuba Szprota, członka zespołu Platformy Otwartej, dr Katarzyny Świerk, kierownik Biura Nauki, Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych, oraz Magdaleny Hamerskiej, kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii BUG. Na zakończeniu prezentacji będzie możliwość zadawania pytań. Szczegółowe informacje oraz program znajdują się na stronie uczelni.

16. Biblioteka Politechniki Poznańskiej – w ramach Tygodnia Otwartej Nauki 2018 –  zaprasza na warsztaty: 1. Szkolenie z narzędzia SciVal (licencjonowane narzędzie oceny osiągnięć naukowych dostarczane przez firmę Elsevier) 22 października 2018 (poniedziałek), godz. 13.00-15.00, sala 116 (Biblioteka, I. piętro). Szkolenie obejmuje m.in. kwestie zwiększenia widoczności autora i  instytucji; porównywanie instytucji badawczych; pozyskiwanie współpracowników z podobnych obszarów badań czy zarządzanie wynikami  grup badawczych. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu ze szkolenia.  W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, a także uzyskania  pomocy w wykonaniu wyszukiwania. Szkolenie prowadzi Pani Katarzyna Kryszczuk (Elsevier). Rejestracja: https://goo.gl/forms/Tjz6VK7meEyI26UN2. 2. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – możliwości  publikowania w otwartym  dostępie (OA). 23 października 2018 (wtorek), godz. 11.00-12.00, sala 116 (Biblioteka, I. piętro).  Prezentacja poświęcona jest zagadnieniom OA i współpracy IEEE ze środowiskiem naukowym w tym zakresie; dodatkowo przedstawione zostaną modele i koszty związane z publikowaniem artykułów w OA. Szkolenie prowadzi Pani Anna Abramowska (EBSCO). Rejestracja: http://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05.

17. Biblioteka Politechniki Krakowskiej w ramach IX Tygodnia Otwartej Nauki organizuje: Spotkanie dla doktorantów PK pt. Podstawy Otwartej Nauki, 23 październik (wtorek), godz. 10:00; Wykład dla władz uczelni, wydziałów i jednostek pozawydziałowych pt. Otwarty dostęp do publikacji naukowych: istotne zagadnienia, 25 październik (czwartek), prelegent Pan Jakub Szprot; Kurs online na uczelnianej platformie e-learningowej pt. Nauka i publikacje w otwartym dostępie (dostępny od dn. 22 październik); Akcję plakatową na uczelni; Akcję propagowania informacji nt. otwartego dostępu na stronach www Biblioteki PK (zob. https://www.biblos.pk.edu.pl/nauka/otwarty-dostep-open-access); Akcję propagowania informacji nt. otwartego dostępu w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram; Przygotowanie strony www nt. instytucjonalnej polityki otwartości.  Dodatkowe informacje – zob. https://www.biblos.pk.edu.pl/edt/oaw2018.