Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki.

: Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED, które jak co roku będzie koordynowało informacje o wydarzeniach. Będziemy je umieszczać na naszych stronach, by promować Wasze instytucje w kraju i za granicą.

Zgłoszenia można wysyłać na adres Bożeny Bednarek-Michalskiej z UMK, bozena@umk.pl

International Open Access Week of this year will be held from 22 to 28.10. Topic of the week is:  designing equitable foundations for open knowledge. We start collectiong information about our Polish events. We encourage everybody to place their events, actions and information on our OAW pages.

Registration of the event can be sent to Bożena Bednarek-Michalska, NCU, bozena@umk.pl

 

Materiały do wykorzystania ze stron międzynarodowych (w języku angielskim)

Poprzednie edycje dostępne są na naszych stronach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało grant Stowarzyszeniu EBIB na organizację Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Grant będzie realizowany z organizacjami skupionymi w KOED.