Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub budowanie rzetelnych podstaw otwartej nauki. Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. „Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety fundatorów, wydawców i uczonych – są prowadzone. Pozostają jednak pytania, w jaki sposób stosować te zasady i praktyki oraz jak zapewnić, że nowe otwarte systemy, które są obecnie opracowywane, będą obejmowały globalną i zróżnicowaną społeczność świata.

Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED, które jak co roku będzie koordynowało informacje o wydarzeniach. Będziemy je umieszczać na naszych stronach, by promować Wasze instytucje w kraju i za granicą. Zgłoszenia można wysyłać na adres Bożeny Bednarek-Michalskiej z UMK, bozena@umk.pl

Tu są już pierwsze zgłoszone wydarzenia i imprezy na rok 2018

Materiały promocyjne na Tydzień Otwartej Nauki

Geschlechter-Effekte und wissenschaftliches Publizieren

Materiały do wykorzystania ze stron międzynarodowych (w języku angielskim)

Poprzednie edycje dostępne są na naszych stronach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało grant Stowarzyszeniu EBIB na organizację Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Grant będzie realizowany z organizacjami skupionymi w KOED. W ramach Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce w roku 2018 Stowarzyszenie EBIB i Koalicja Otwartej Edukacji:

 • Wydrukuje i roześle do ośrodków realizujących wydarzenia materiały promocyjne dla uczestników.
 • Zorganizuje 4 prawnicze warsztaty dla naukowców ze znajomości licencji Creative Commons.
 • Zamówi 10 artykułów o modelach open access dla czasopism uczelnianych i instytutowych w kraju.
 • Przygotuje 2 webinaria na temat otwartych zasobów edukacyjnych dla szkolnictwa wyższego.
 • Opracuje animowany film promujący Tydzień, który będzie udostępniony na portalach społecznościowych i fachowych.
 • Wyprodukuje 10 klipów filmowych z naukowcami, którzy upowszechniają swoje prace w modelach open access.

Tydzień Otwartej Nauki w Polsce jest finansowany i objęty patronatem przez MNiSW.

Znalezione obrazy dla zapytania logo MNISW

Otwieramy naukę – udział Polski w międzynarodowych obchodach Open Access Week – zadanie finansowane w ramach umowy 868/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skład komitetu organizacyjnego OAW:

 1. dr Iwona Sójkowska – prezes Stowarzyszenia EBIB, kustoszka dyplomowana Biblioteki Politechniki Łódzkiej
 2. Bożena Bednarek-Michalska – członek Stowarzyszenia EBIB, aktywistka OA, kustoszka dyplomowana Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 3. dr hab. Aneta Pieniądz – adiunkt Instytutu Historycznego UW, członek ruchu społecznego Obywateli Nauki
 4. dr Alek Tarkowski – dyrektor Fundacji Centrum Cyfrowe
 5. dr hab Tomasz Ganicz – PAN, Prezes Fundacji Wikimedia Polska.

Organizatorzy:

logo_ebib_stow_200_130Strona główna