Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 23 do 29.10. Tematem tygodnia jest: „Otwórz, aby…”.  Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED, które jak co roku będzie koordynowało informacje o wydarzeniach. Będziemy je umieszczać na naszych stronach, by promować Wasze instytucje w kraju i za granicą.

Zgłoszenia można wysyłać na adres Bożeny Bednarek-Michalskiej z UMK, bozena@umk.pl

International Open Access Week of this year will be held from 23 to 29.10. Topic of the week is:  „Open in order to…”. We start collectiong information about our Polish events. We encourage everybody to place their events, actions and information on our OAW pages.

Registration of the event can be sent to Bożena Bednarek-Michalska, NCU, bozena@umk.pl

Strony informacyjne wydarzenia

Materiały promocyjne na rok 2017 wykonane w Polsce

Wydarzenia zgłoszone przez instytucje na rok 2017

Materiały do wykorzystania ze stron międzynarodowych (w języku angielskim, inne)

Poprzednie edycje dostępne są na naszych stronach.

http://api.ning.com/files/nVKQoCuI46xg8yF6-R7PnoAEi2FU5W6JOsMYu6KYMrrZur83n1jgyRJH-wFKXwkcGcGJtt-6KxE-d52MDk8qQpeZQa0A5e7F/OAWeek2017WebsiteBannerWhite_04.pngMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło patronatem Tydzień Otwartej Nauki w Polsce.