Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub projektowanie sprawiedliwej bazy dla otwartej nauki. Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. „Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety fundatorów, wydawców i uczonych – są prowadzone. Pozostają jednak pytania, w jaki sposób stosować te zasady i praktyki oraz jak zapewnić, że nowe otwarte systemy, które są obecnie opracowywane, będą obejmowały globalną i zróżnicowaną społeczność świata.

Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED, które jak co roku będzie koordynowało informacje o wydarzeniach. Będziemy je umieszczać na naszych stronach, by promować Wasze instytucje w kraju i za granicą. Zgłoszenia można wysyłać na adres Bożeny Bednarek-Michalskiej z UMK, bozena@umk.pl

International Open Access Week of this year will be held from 22 to 28.10. Topic of the week is:  designing equitable foundations for open knowledge. We start collectiong information about our Polish events. We encourage everybody to place their events, actions and information on our OAW pages. Registration of the event can be sent to Bożena Bednarek-Michalska, NCU, bozena@umk.pl

Materiały do wykorzystania ze stron międzynarodowych (w języku angielskim)

Poprzednie edycje dostępne są na naszych stronach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało grant Stowarzyszeniu EBIB na organizację Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Grant będzie realizowany z organizacjami skupionymi w KOED. W ramach Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce w roku 2018 Stowarzyszenie EBIB i Koalicja Otwartej Edukacji:

 • Wydrukuje i roześle do ośrodków realizujących wydarzenia materiały promocyjne dla uczestników.
 • Zorganizuje 4 prawnicze warsztaty dla naukowców ze znajomości licencji Creative Commons.
 • Zamówi 10 artykułów o modelach open access dla czasopism uczelnianych i instytutowych w kraju.
 • Przygotuje 2 webinaria na temat otwartych zasobów edukacyjnych dla szkolnictwa wyższego.
 • Opracuje animowany film promujący Tydzień, który będzie udostępniony na portalach społecznościowych i fachowych.
 • Wyprodukuje 10 klipów filmowych z naukowcami, którzy upowszechniają swoje prace w modelach open access.

Tydzień Otwartej Nauki w Polsce jest finansowany i objęty patronatem przez MNiSW.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Otwieramy naukę – udział Polski w międzynarodowych obchodach Open Access Week – zadanie finansowane w ramach umowy 868/P-DUN/2018 ze środków Ministra Wszyscy użytkownicyNauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skład komitetu organizacyjnego OAW:

 1. dr Iwona Sójkowska – prezes Stowarzyszenia EBIB, kustoszka dyplomowana Biblioteki Politechniki Łódzkiej
 2. Bożena Bednarek-Michalska – członek Stowarzyszenia EBIB, aktywistka OA, kustoszka dyplomowana Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 3. dr hab. Aneta Pieniądz – adiunkt Instytutu Historycznego UW, członek ruchu społecznego Obywateli Nauki
 4. dr Alek Tarkowski – dyrektor Fundacji Centrum Cyfrowe
 5. dr hab Tomasz Ganicz – PAN, Prezes Fundacji Wikimedia Polska.

Organizatorzy:

logo_ebib_stow_200_130Strona główna