Jak co roku anonsujemy i zachęcamy do obchodzenia w Polsce po raz XI międzynarodowej imprezy naukowej Open Access Week.
Tym razem od 19 do 25 października.

Hasło na tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki przyjęte zostało po debacie w organizacji SPARC o nierównościach na świecie oraz niekorzystnych dla otwartości tendencjach, jakie narastają w państwach rządzonych przez ludzi, którzy dzielą nie łączą, zamykają nie otwierają się na odmienne kultury, tradycje i populacje. Nauka, kultura i edukacja powinny łączyć, być otwarte dla każdego, dlatego hasło tegorocznych obchodów brzmi:

Open with purpose: taking action to built structural equity and inclusion.

Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu.

Działacze SPARC – organizatorzy światowych obchodów Open Access Week – uważają, że otwartość może być potężnym narzędziem do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy. Przebudowanie stosunku do badań i studiów tak, aby były one domyślnie otwarte dla wszystkich, stanowi wyjątkową okazję do zbudowania fundamentu, który będzie bardziej sprawiedliwy dla społeczeństw. Strukturalny rasizm, dyskryminacja i wykluczenie, są niestety dziś obecne i utrwalane w miejscach, w których zawsze mieliśmy do czynienia z otwartością jako podstawową wartością. Jako społeczność pamiętamy, że współczesne systemy i nasza przestrzeń życiowa została zbudowana na spuściźnie historycznej niesprawiedliwości, więc zajęcie się tymi nierównościami jest dziś naszą powinnością.

Musimy zbadać, dla kogo poszczególne obszary życia i systemy są przeznaczone, komu czego brakuje, kogo wykluczają stosowane przez nas modele biznesowe i czyje interesy są traktowane priorytetowo. Kiedy pracujemy razem nad odbudową tych struktur, musimy zobowiązać się do przejścia od rozmów do konkretnych zobowiązań i wzajemnej odpowiedzialności za rzeczywisty postęp.

Koalicja Otwartej Edukacji, której bliska jest ida otwartości w nauce, kulturze i edukacji, zachęca wszystkie instytucje i ludzie do udziału w Tygodniu Otwartej Nauki i organizowania imprez, wydarzeń, akcji, które taką ideę będą szerzyły.

Imprezy można zgłaszać jak co roku na adres kolaicjantów oraz koordynatorów TON: Stowarzyszenia EBIB, do Bożeny Bednarek-Michalskiej, redaktorki portalu Uwolnij Naukę: bozena@umk.pl.

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń zaplanowanych w kraju będziemy zamieszczali na stronie ogólnej TON.