Jeśli rok 2020 nauczył czegoś środowisko akademickie – to tego, że potrzebuje ono szybszego postępu w zakresie otwartej edukacji w Europie. Dzięki hojnej dotacji Fundacji Williama i Flory Hewlettów SPARC Europe posiada środki finansowe na wsparcie trwającego dwa i pół roku programu mającego na celu zwiększenie działań na rzecz otwartej edukacji w bibliotekach uczelnianych w Europie. Wielopłaszczyznowa inicjatywa, która rozpocznie się jeszcze w tym roku, bezpośrednio przyczynia się do realizacji zalecenia UNESCO OER. Jednym z zadań jest dążenie do przekształcenia Europejskiej Sieci Bibliotekarzy Otwartej Edukacji (ENOEL) w prężną wspólnotę praktyków, a także praca nad rozwojem samej sieci. W tej chwili w sieci pracują z Polski bibliotekarze z Politechniki Gdańskiej.