Tydzień Otwartej Nauki co roku jest organizowany przez szereg ważnych krajowych instytucji nauki, na tej stronie zamieszczamy planowane wydarzenia na rok 2019:

 1. ICM UW Platforma Otwartej Nauki, opracowanie pt.: Polityki otwartości nauce w Polscedotyczące wdrażania w polskich instytucjach naukowych polityk otwartego dostępu. W trakcie tygodnia przeprowadzi ogólnopolska kampanię informacyjną o tym opracowaniu.
 2. Biblioteka Politechniki Gdańskiej:
  09-10.10 – Pomorska Konferencja Open Science;
  08.10 – międzynarodowe warsztaty pt.: „Focus on Open Science”.
 3. 21.10 – Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykład pt.: Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce akademickiej” / prowadzenie Paulina Szczucińska OpenStax Poland.
 4. 21.10 – Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, szkolenie pt.: „Zarządzanie danymi badawczymi – informacje ogólne i opracowywanie planów koniecznych przy grantach” / prowadzenie Bożena Michalska.
 5. 21-25.10 – Akademia Pomorska w Słupsku, zajęcia laboratoryjne dla studentów nt. prawa autorskiego, licencji Creative Commons, narzędzi wspomagających wyszukiwanie otwartych zasobów,  sposobów ich wykorzystania oraz prawidłowego oznaczania / prowadzenie Ewa Białek.
 6. 21-25.10 – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, nieformalne spotkania na pięciu wydziałach pt.: „Otwarta nauka przy kawie i herbacie” / Redakcja Repozytorium UwB.
 7. 21-27.10 – Biblioteka Politechniki Gdańskiej, akcja plakatowa związana z Tygodniem Otwartej Nauki oraz szeroko zakrojona akcja o open access w mediach społecznościowych Biblioteki PG (FB, Twitter) oraz na stronie internetowej Biblioteki Politechniki Gdańskiej.
 8. 21-27.10 – Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonian Library of the Jagiellonian University), wyświetlanie krótkich filmów na temat otwartej nauki oraz akcja informacyjna promująca otwarty dostęp w nauce.
 9. 22.10 – Biblioteka Politechniki Krakowskiej, stoisko informacyjne poświęcone otwartemu dostępowi oraz sondaż dotyczący otwartego dostępu dla pracowników PK, kurs online opracowany przez Bibliotekę PK pt.: Europejskie dziedzictwo kulturowe i naukowe„, kampania informacyjna dot. otwartego dostępu na fanpage Biblioteki PK na Facebook’u.
 10. 22.10 – Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Seminarium OAW 2019 .
 11. 22.10 – Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej przy współudziale Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie, kampania informacyjna nt. otwartego dostępu do wiedzy zorganizowana w ramach XVI Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.
 12. 22.10 – Biblioteka Politechniki Poznańskiej, warsztaty pt.: „Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte” / prowadzenie Paweł Grochowski WBN-ICM.
 13. 22.10 – Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, szkolenie pt.: „REPOZYTORIUM UJK – KROK PO KROKU” / prowadzenie Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. Rejestracja pod nr tel.: 41 349-71-55 lub mailowo: buk@ujk.edu.pl
 14. 22.10 – Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonian Library of the Jagiellonian University), wykłady związane z tematyką Tygodnia Otwartej Nauki: Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy / prowadzenie Leszek Szafrański, Michał Wyrwiński, Edyta Gałuszka, Katarzyna Pyryt, Małgorzata Perdeus-Białek.
 15. 22.10 – Biblioteka PWSZ w Elblągu, szkolenie z obsługi Multiwyszukiwarki EDS / prowadzenie Urszula Nowicka .
 16. 23.10 – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 10. Seminarium Open Access .
 17. 23.10 – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, seminarium pt.: „Jak wspierać naukę i dydaktykę„.
 18. 23.10 – Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, prelekcja pt.: „Promocja kolekcji dziedzictwa kulturowego w kontekście otwartej nauki oraz humanistyki cyfrowej”/ prowadzenie Dominik Piotrowski.
 19. 23.10 – Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, seminarium OPEN ACCESS INFO DAY.
 20. 23.10 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi / prowadzenie Natalia Gruenpeter, Krzysztof Siewicz ICM UW.
 21. 23.10 – Biblioteka Politechniki Poznańskiej, warsztaty dla bibliotekarzy akademickich  pt.: „Europeana dla nauki” / prowadzenie Natalia Jeszke Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
 22. 23.10 – Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, szkolenie pt.: „REPOZYTORIUM UJK – KROK PO KROKU” / prowadzenie Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. Rejestracja pod nr tel.: 41 349-71-55 lub mailowo: buk@ujk.edu.pl

 23. 24.10 – OpenStax Poland  oraz Koalicja Otwartej Edukacji, godz. 13.00, webinarium pt.: „Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce akademickiej” / prowadzenie Paulina Szczucińska, OpenStax Poland, rejestracja.
 24. 24.10 – Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, szkolenie pt.: „Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte” / prowadzenie Paweł Grochowski WBN-ICM.
 25. 24.10 – Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, warsztaty dla nauczycieli pt.: „Bezpieczeństwo w sieci” / prowadzenie Fundacja Szkoła z Klasą (rejestracja zakończona).
 26. 24.10 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wykład i spotkanie pt.: „Polityki otwartości. Praktyczne konsekwencje dla naukowców” / prowadzenie: Natalia Gruenpeter, Krzysztof Siewicz ICM UW.
 27. 24.10 – Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z partnerami: IMP, BUŁ, BPŁ oraz PBW w Łodzi , debata oksfordzka pt.: „Nauka powinna być otwarta”.
 28. 24.10 – Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, szkolenie pt.: „REPOZYTORIUM UJK – KROK PO KROKU” / prowadzenie Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. Rejestracja pod nr tel.: 41 349-71-55 lub mailowo: buk@ujk.edu.pl
 29. 24.10 – Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, spotkanie w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki.
 30. 25.10 – Biblioteka Politechniki Lubelskiej,  prezentacja pt.: Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce akademickiej / prowadzenie Paulina Szczucińska OpenStax Poland.
 31. 25.10 – Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie , wykład pt.: „„Otwarte dane badawcze w naukach społecznych i humanistycznych” / prowadzenie Natalia Gruenpeter ICM UW.
 32. 25.10 – Biblioteka Politechniki Poznańskiej, warsztaty pt.: „ScienceDirect i Mendeley: publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki” / prowadzenie Paulina Milewska – Elsevier.
 33. 25.10 – Biblioteka Politechniki Poznańskiej, warsztaty pt.: „Scopus: wsparcie dla naukowców” / prowadzenie Paulina Milewska Elsevier.
 34. 25.10 – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, szkolenie pt.: „Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi” / prowadzenie Wojciech Fenrich i Nikodem Rycko.
 35. 25.10 – Biblioteka Główna oraz Biuro Projektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, spotkanie informacyjne pt.: „Data Management Plan oraz nowe wymogi konkursowe dla wnioskodawców NCN”.
 36. 28.10 – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, „Otwórz się na Wikipedię. Wirtualna encyklopedia jako narzędzie dla edukatorów, bibliotekarzy i ludzi kultury”/ prowadzenie Natalia Szafran-Kozakowska, Fundacja Wikimedia Polska.

Koalicja Otwartej Edukacji (Żaneta Szerksznis z Biblioteki UAM) relacjonuje wszystkie nasze wydarzenia na międzynarodowych stronach Open Access Week.