24.10. – Współpraca w edukacji cyfrowej – konferencja online. Organizator: Wikimedia Polska. Pierwsza część „Jednodniówki” nosi tytuł: „Hybrydowe nauczanie i uczenie się – czy możliwe i jak?”. W drugiej części spotkania porozmawiamy o tym jak się uczyć, jak nauczać – w klasie i poza klasą. Całe spotkanie zacznie się natomiast od dwóch specjalnych prelekcji upamiętniających osobę i dzieło Sir Kena Robinsona, zmarłego niedawno innowatora edukacji.

24.10 – W miesiącu październiku ukaże się nowy otwarty podręcznik akademicki PSYCHOLOGIA wydany przez fundację OpenStax Poland. “Psychologia” to polska adaptacja drugiego wydania podręcznika “Psychology” OpenStax (2020). Polski zespół redakcyjny wzbogacił adaptację podręcznika o lokalny kontekst i dostosował treść do polskiego programu nauczania psychologii.

19-25.10 – „11. Seminarium Open Access” organizowane w ramach obchodów International Open Access Week 2020. Informacja szersza: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/. Przygotował: Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

Stowarzyszenie EBIB opublikuje na przełomie października i listopada specjalny numer Biuletynu EBIB poświęcony otwartym danym badawczym.

19-23.10 – Kampania promocyjna w mediach społecznościowych ( Facebook i Twitter) – tegoroczne hasła Tygodnia Open Access: kultura, edukacja, tradycja, nauka, ludzie, będą pojawiać się każdego dnia na profilu Biblioteki Politechniki Gdańskiej w postaci otwartych materiałów dotyczących każdego z tematów.

19-23.10 –  Interaktywny Padlet „Tydzień Open Access” ( https://padlet.com/biblioteka_pg/Bookmarks) – Biblioteka Politechniki Gdańskiej udostępnia Padlet, gdzie czytelnicy przez cały tydzień mogą dodawać swoje pomysły, znane im i polecane innym przykłady otwartych źródeł i otwartych projektów. Użytkownicy mogą dodawać nowe wpisy, komentować te już istniejące i lubić wybrane treści.

21.10 – webinarium „Six things publishers can do to promote open research data” z udziałem Iaina Hrynaszkiewicza, eksperta w zakresie otwartej nauki, od wielu lat współpracującego z wydawcami czasopism naukowych, obecnie pracownika PLOS (Public Library of Science). Więcej informacji i rejestracja: http://pon.edu.pl/aktualnosci/186-webinarium-six-things-publishers-can-do-to-promote-open-research-data. Organizator: ICM UW.

22.10 — webinaria „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, dwa szkolenia: o godz. 11:00 organizowane we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego (więcej informacji: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/) oraz o godz. 14:00 z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (dla pracowników UW). Organizator: ICM UW.

23.10. – webinarium „Otwarte dane badawcze – wprowadzenie”. Więcej informacji i rejestracja: http://pon.edu.pl/aktualnosci/185-webinarium-otwarte-dane-badawcze-wprowadzenie. Organizator: ICM UW.

Biblioteka Jagiellońska w ramach Tygodnia Otwartego Dostępu przygotuje otwarte webinary oraz serię krótkich filmów edukacyjnych, przybliżających ideę otwartego dostępu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o sposobach wyszukiwania w internecie materiałów na wolnych licencjach, prawnych aspektach funkcjonowania otwartej nauki, czy zarządzaniu danymi badawczymi. Przybliżone zostaną również informacje o projekcie realizowanym przez Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest między innymi szerokie rozpowszechnianie publikacji pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w otwartym dostępie, także wśród osób z niepełnosprawnością wzrokową:

19.10 – wykład związane z tematyką publikowania w otwartym dostępie, prawnymi aspektami Open Access / dr Leszek Szafrański, dr hab. Michał Wyrwiński, godz. 11:30. Organizator: Biblioteka Jagiellońska.

20.10 – Otwarty, ale czy dostępny? O dostępności dla osób z niepełnosprawnościami słów kilka / Katarzyna Pyryt, Małgorzata, Perdeus-Białek, godz. 11:00-12:30. Organizator: Biblioteka Jagiellońska. Szczegóły wkrótce na stronach: https://pod.uj.edu.pl oraz na Facebooku Biblioteki Jagiellońskiej.

20.10. – Telekonferencja „Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny”, która rozpocznie się o godz. 10:00. Organizatorami konferencji są partnerzy projektu uniwersytety medyczne w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Więcej informacji o telekonferencji jest dostępnych na stronie: http://www.ppm.edu.pl/index.php/konferencja/. 
Formularz rejestracji na telekonferencję jest dostępny pod adresem: http://www.ppm.edu.pl/index.php/formularz-rejestracji/.

22.10. – 28.10. – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia organizuje kampanię informacyjną na swoim Facebooku, stronie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku pt. Otwarty Uniwersytet. Czytaj, zrozum, wykorzystaj. Wydarzenie będzie promować  różne aspekty Otwartej Nauki poprzez codzienne posty, uzupełnione linkami do stron traktujących szerzej tę problematykę, ilustrowane interesującą grafiką. Dodatkowo planowane są dwa szkolenia online dla grupy studentów i doktorantów: – 22.10.2020 Prawo autorskie w praktyce – czy dostępne znaczy otwarte? ; – 28.10.2020 Elektroniczne źródła informacji . Gdzie i jak szukać informacji do pracy naukowej.

19.10. – Z okazji trzynastego Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (ang. Open Access Week) zespół ekspertów Clarivate zademonstruje o godz. 11:00, jak odkrywać i analizować publikacje otwartego dostępu w Web of Science oraz na nowej platformie InCites: Widoczność i analiza treści Open Access w Web of Science.

19-25.10.2020 Książki elektroniczne Open Access w bazach oraz dostępach internetowych na UMK oraz film pt.: „EODOPEN – ucyfrawiamy na życzenie” promujący realizowany przez toruńską Bibliotekę Uniwersytecką projekt eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Więcej na stronach biblioteki.

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przybliża idee TON 2020 promując Polską Platformę Medyczną oraz organizując wystawę TON 2020. Odbędzie się także prezentacja informacji o Tygodniu Otwartej Nauki w formie przestrzennego komiksu, z kodami do zeskanowania, kierującymi do materiałów o Open Access oraz przybliżające ideę otwartości w nauce na przykładzie tworzonego repozytorium. Pełna informacja o Tygodniu na stronach biblioteki.

19-25.10 – Akcja informacyjno-promocyjna na stronie internetowej Biblioteki dotycząca obchodów  XI Tygodnia Otwartej Nauki.  Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej (https://bg.pcz.pl/node/42614).

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przygotowało cykl webinariów, w ramach których przeszkolonych zostanie 120 pracowników UM w Łodzi. Zakres tematyczny:  Licencje Creative Commons; Prawo autorskie w działalności dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej; Czasopisma Open Access; Otwarte dane badawcze. Dodatkowo zostanie przygotowana kampania popularyzująca otwartość na facebookowej stronie CIB – posty będą publikowane pod hasłem #OAWeek2020.

Jednym z głównych zadań projektu pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”, realizowanego przez uczelnie medyczne w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie,  Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, jest propagowanie i zapewnienie otwartego dostępu do zasobów nauki powstających u Partnerów Projektu. Z inicjatywy zespołu merytorycznego PPM, tematem miesiąca sierpniowego numeru Gazety Uczelnianej wydawanej przez Lidera – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – była otwarta nauka. Autorami artykułów są członkowie zespołów projektowych. Zapraszamy do lektury: https://www.umed.wroc.pl/gazeta_uczelniana/2020/index.html?file=265.pdf