W dniach 24-30 października 2022 odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu organizowany w tym roku pod hasłem: „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”.

Koncentrując się na tegorocznym temacie przewodnim dotyczącym sprawiedliwości klimatycznej, chcemy wspierać nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy ruchem klimatycznym a międzynarodową społecznością otwartej nauki. Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi.

Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu to czas na koordynację działań w różnych społecznościach, aby uczynić otwartość w badaniach standardem i umieścić sprawiedliwość w centrum tych działań. Tegoroczne hasło przewodnie, wybrane przez Komitet Doradczy Tygodnia Otwartego Dostępu, jest okazją do podjęcia wspólnych działań i podniesienia świadomości na temat roli otwartej nauki w dążeniu do sprawiedliwości klimatycznej. Tydzień Otwartego Dostępu będzie trwał od 24 do 30 października 2022 r., jednak zachęcamy do organizowania dyskusji oraz podejmowania działań pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej” w dowolnym terminie w ciągu całego roku, aby dostosować temat i działania do lokalnego kontekstu.

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu znaleźć można na stronie: openaccessweek.org

Tydzień Otwartego Dostępu jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym – każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium. To szansa na połączenie globalnego postępu w działaniach na rzecz otwartego dzielenia się wiedzą z kierunkiem zmian politycznych i znaczeniem problemów społecznych dotykających ludzi na całym świecie. W wydarzenia organizowane podczas Tygodnia Otwartego Dostępu angażują się osoby prywatne, instytucje i organizacje z całego świata, a działaniami kieruje globalny komitet.

W Polsce informacje na temat Tygodnia zbiera Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu i Platforma Otwartej Nauki działająca w ICM UW.

Zgłoś wydarzenie

Informacje na temat organizowanych wydarzeń prosimy nadsyłać na adres:

n.gruenpeter [at] icm.edu.pl

Aktualne informacje na temat Tygodnia śledzić można na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/tydzienopenaccess

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne dostępne są na stronie https://www.openaccessweek.org/resources

Materiały promocyjne w języku polskim znajdują się poniżej.