Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki. : Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED, które jak co roku będzie koordynowało...
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem...
Najnowsze wpisy

Mamy temat na Tydzień Otwartej Nauki 2018

Grant MNiSW na Tydzień Otwartej Nauki

MNiSW przyznało Stowarzyszeniu EBIB środki finansowe na rok 2018 w wysokości: 65 690 zł na 2 zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę: 1) Otwieramy naukę – udział Polski w międzynarodowych obchodach Open Access Week – w wysokości: 28 490 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Zadanie koordynuje Bożena Bednarek-Michalska i Iwona Sójkowska. 2) Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych...

Raport o otwartej nauce

Na stronach Komisji Europejskiej ukazał się raport „Mutual Learning Exercise – Open Science: Altmetrics and Rewards”  , który pokazuje jak w Europie, w niektórych aspektach, rozwija się otwarta nauka. Brano pod uwagę potencjalne znaczenie alternatywnych wskaźników wpływu, polityki krajowe i  korzyści wynikające z tego dla naukowców.

Został wyłoniony zwycięzca w pierwszym konkursie Data Engagement Management Award

Pod koniec zeszłego roku SPARC Europe wspólnie z Cambridge University i Jisc zorganizowali i przeprowadzili jednodniową konferencję zatytułowaną „Angażowanie badaczy w dobre zarządzanie danymi”. Na imprezie zapoczątkowano konkurs o podobnej tematyce: zaplanowano nagrodę Data Engagement Management Award w wysokości 1750 funtów na sfinansowanie najlepszego pomysłu zaangażowania się naukowców w dobre zarządzanie danymi. Otrzymał ją w tym roku Nick Sheppard z Biblioteki Uniwersyteckiej w Leeds – który połączył dane badawczych...

Otwarta nauka w Polsce – raport

Na stronach MNiSW ukazał się raport podsumowujący polskie działania i politykę OA w latach 2015-2017. Zob. raport: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Ciekawy jest załącznik, który pokazuje w sposób przejrzysty dane na schematach.

Creative Commons Global Summit 2018 — authors & copyright control

Od 13 do 15 kwietnia w Toronto będzie się odbywał coroczny zjazd organizacji Creative Commons, która od wielu lat pracuje na rzecz otwarcia zasobów i zmian w prawie autorskim tak, by każdy mógł skorzystać z otwartej wiedzy. Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie wydarzenia.

Implementacja „Roadmap for the European Open Science Cloud”

14 marca 2018 Komisja Europejska wprowadziła  Implementation Roadmap for the European OPen Science Cloud   987 KB (SWD(2018)83).

Dane badawcze – warsztaty

ICM UW serdecznie zaprasza na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 24 kwietnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 15:00 oraz 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 15:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A. Warsztaty...

Otwarta nauka w pigułce – seminarium

ICM UW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium „Otwarta nauka w pigułce”, które odbędzie się 27 marca 2018, w godzinach 11-13, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (sala 256). Seminarium jest skierowane przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Przedstawione zostaną różne aspekty otwartej nauki, a przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych i do danych badawczych – jakie ma znaczenie, w jakich...

Nowy pomysł na finansowanie serwisów open access

Powstała światowa sieć współpracy, która chce wesprzeć stabilne i bardzo ważne dla nas wszystkich serwisy open access takie jak DOAJ czy SHERPA/ROMEO.  Nazywa się The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) – skupia już 22 podmioty instytucjonalne w tym uniwersytety i biblioteki akademickie z Ameryki Północnej i Europy. Biblioteka Uniwersytetu Alberta była pierwsza z USA a Uniwersytet w Gandawie stał się pierwszym fundatorem z Europy. Wiele konsorcjów...

Raport o politykach związanych z otwartymi danymi

SPARC EUROPE opublikowała aktualizację raportu o danych badawczych. warto do niego zajrzeć.  Obejmuje państwa Unii europejskiej i Islandię, Norwegię a także Szwajcarię.  Z raportu wynika, że 11 z 28 państw członkowskich UE stosuje krajowe strategie dotyczące danych badawczych. Większość tych polityk stosują instytucje grantodawcze, polityki na ogół obowiązywały od 2009 przy czym w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost aktywności instytucji w tym zakresie.

Zmiany w prawie autorskim – debaty w Brukseli

Sparc EUROPE opublikowało opracowane przez  Ásta Helgadóttir krótkie podsumowanie Copyright Reform: Where it currently stands dotyczące obecnego stanu prac nad reformą prawa autorskiego, która od lat jest prowadzona na poziomie Unii Europejskiej oraz dotyczące także  zaangażowania SPARC w te debaty.