Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub budowanie rzetelnych podstaw otwartej nauki. Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. „Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety...
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem...
Najnowsze wpisy

Psychologia – podręcznik otwarty

Ruszyły prace nad tłumaczeniem i polską adaptacją drugiego podręcznika z serii OpenStax. Z radością informujemy, że będzie to  “Psychologia”. Studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz wszyscy zainteresowani dostępem do polskojęzycznej wersji podręcznika “Psychology” będą mogli z niego korzystać online lub w postaci pliku PDF, bez opłat czy konieczności rejestracji. Planowany termin wydania publikacji sierpień 2020. O postępach w pracach redakcyjnych i wydawniczych będziemy Was informować na bieżąco, a tymczasem zabieramy się do tłumaczenia! A już teraz polecamy...

Konferencja w Londynie

Call for papersChallenges in the Scholarly Publishing Cycle 2019 Librarians and information professionals are invited to attend an event that will give an invaluable insight into best practice for delivering the open research agenda. Organised by Research Information magazine in partnership with Info International, Challenges in the Scholarly Publishing Cycle 2019 (CISPC) will be held on 20 November...

Europa chce dalej budować otwartą naukę

Zarówno Parlament Europejski jak i Komisja Europejska potwierdziły wolę współpracy w zakresie otwartej nauki w następnym programie finansowym dla nauki europejskiej. SPARC EUROPE w komunikacie z początku maja zatytułowanym: Open Science essential for new Horizon Europe funding programme – potwierdza ten fakt.

Nowa inicjatywa

Invest in Open infrastructure – to nowa międzynarodowa inicjatywa, która chce pracować nad otwartym oprogramowaniem ułatwiającym dostęp do wiedzy.

Wiadomości SCOSS

Ukazał się: The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS), Newsletter | Issue 3, Spring 2019. W numerze raport koalicyjny z postępów prac nad nowym projektem organizacyjnym polegającym nałaczeniu inicjatyw DOAJ i SHERPA/ROMEO.

Jest już termin i temat tegorocznego Tygodnia Otwartej Nauki

Na stronie SPARC pojawił się już termin i temat tegorocznego Tygodnia Otwartej Nauki, hasło brzmi: “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”. Tradycyjnie termin przypada na ostatni tydzień października 21-27.

Zmiany w prawie autorskim a otwarta nauka

SPARC EUROPE analizuje jak nowa dyrektywa autorsko-prawna UE wpłynie na otwartość w nauce. Przejrzyj wpis A new Copyright Legislation for Europe. How will this impact Open Access?

Czasopisma naukowe – szkolenie

ICM UW zaprasza na szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych poświęcone wydawaniu czasopisma na wolnych licencjach, procedurom przystąpienia do otwartej platformy ICM, wprowadzaniu danych do bazy oraz importom/eksportom metadanych m.in. na potrzeby raportowania. Szkolenie odbędzie się w trakcie Warszawskich Targów Książki (Stadion Narodowy) 24 maja (w piątek) o godzinie 13.30 (http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-branzowy). Szkolenie będzie prowadzone przez zespół ICM UW i jest organizowane w ramach projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych”. Platforma...

ICM UW realizuje trzy projekty w ramach programu POPC

ICM UW realizuje obecnie trzy projekty finansowane w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które dotyczą otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych. W ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” zostaną stworzone i uruchomione trzy repozytoria: repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz dwa repozytoria dziedzinowe, przeznaczone dla danych społecznych i danych krystalograficznych. Celem projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie publikacji naukowych,...

Globalny zasięg Planu S

Powiększa się zasięg Planu S, przyjętego przez instytucje finansujące badania naukowe dążące do tego, aby od 2020 roku wprowadzić otwarty dostęp do wyników badań. W marcu plan przyjęła działająca w Jordanii Wysoka Rada ds. Nauki i Techniki, stając się pierwszym koalicjantem z Bliskiego Wschodu, a wcześniej – w lutym – zambijska Narodowa Rada Nauki i Techniki jako pierwsza organizacja afrykańska. Plan S zainicjowany został jesienią ubiegłego roku...

Nowa dyrektywa o re-use

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski zatwierdził nową Dyrektywę w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Dyrektywa aktualizuje przepisy dotyczące reuse, a także, co jest nowością, reguluje ponowne wykorzystywanie dokumentów będących w posiadaniu przedsiębiorstw publicznych. Co ważne, zasadami reuse zostały objęte również dane badawcze finansowane ze środków publicznych. Priorytetem jest także identyfikacja i udostępnianie wartościowych danych publicznych, które powinny być...

Komisja Europejska wdraża licencje Creative Commons

Komisja Europejska wdraża licencje Creative Commons dla własnych publikacji. Po kilku latach od decyzji, aby wszystkie swoje materiały i publikacje wydawać do swobodnego, również komercyjnego użytku, Komisja zdecydowała się wreszcie użyć do tego standardowych licencji. Decyzję podjętą po przeprowadzeniu badań: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115947/kjna29685enn_1.pdf, które mogą przydać się osobom promującym i szkolącym w zakresie prawa autorskiego i licencji np. naukowców. Nowe materiały będą publikowane na zasadach licencji Creative Commons...