Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub budowanie rzetelnych podstaw otwartej nauki. Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. „Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety...
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem...
Najnowsze wpisy

Zmiany w prawie autorskim a otwarta nauka

SPARC EUROPE analizuje jak nowa dyrektywa autorsko-prawna UE wpłynie na otwartość w nauce. Przejrzyj wpis A new Copyright Legislation for Europe. How will this impact Open Access?

Czasopisma naukowe – szkolenie

ICM UW zaprasza na szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych poświęcone wydawaniu czasopisma na wolnych licencjach, procedurom przystąpienia do otwartej platformy ICM, wprowadzaniu danych do bazy oraz importom/eksportom metadanych m.in. na potrzeby raportowania. Szkolenie odbędzie się w trakcie Warszawskich Targów Książki (Stadion Narodowy) 24 maja (w piątek) o godzinie 13.30 (http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-branzowy). Szkolenie będzie prowadzone przez zespół ICM UW i jest organizowane w ramach projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych”. Platforma...

ICM UW realizuje trzy projekty w ramach programu POPC

ICM UW realizuje obecnie trzy projekty finansowane w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które dotyczą otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych. W ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” zostaną stworzone i uruchomione trzy repozytoria: repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz dwa repozytoria dziedzinowe, przeznaczone dla danych społecznych i danych krystalograficznych. Celem projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie publikacji naukowych,...

Globalny zasięg Planu S

Powiększa się zasięg Planu S, przyjętego przez instytucje finansujące badania naukowe dążące do tego, aby od 2020 roku wprowadzić otwarty dostęp do wyników badań. W marcu plan przyjęła działająca w Jordanii Wysoka Rada ds. Nauki i Techniki, stając się pierwszym koalicjantem z Bliskiego Wschodu, a wcześniej – w lutym – zambijska Narodowa Rada Nauki i Techniki jako pierwsza organizacja afrykańska. Plan S zainicjowany został jesienią ubiegłego roku...

Nowa dyrektywa o re-use

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski zatwierdził nową Dyrektywę w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Dyrektywa aktualizuje przepisy dotyczące reuse, a także, co jest nowością, reguluje ponowne wykorzystywanie dokumentów będących w posiadaniu przedsiębiorstw publicznych. Co ważne, zasadami reuse zostały objęte również dane badawcze finansowane ze środków publicznych. Priorytetem jest także identyfikacja i udostępnianie wartościowych danych publicznych, które powinny być...

Komisja Europejska wdraża licencje Creative Commons

Komisja Europejska wdraża licencje Creative Commons dla własnych publikacji. Po kilku latach od decyzji, aby wszystkie swoje materiały i publikacje wydawać do swobodnego, również komercyjnego użytku, Komisja zdecydowała się wreszcie użyć do tego standardowych licencji. Decyzję podjętą po przeprowadzeniu badań: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115947/kjna29685enn_1.pdf, które mogą przydać się osobom promującym i szkolącym w zakresie prawa autorskiego i licencji np. naukowców. Nowe materiały będą publikowane na zasadach licencji Creative Commons...

Nowe unijne prawo autorskie

Mimo wielu działań podejmowanych przez różnego rodzaju instytucje nie udało się wprowadzić zmian w projekcie dyrektywy i doprowadzić do usunięcia kontrowersyjnego art.13. Więcej informacji podsumowujących znajduje się na stronie Centrum Cyfrowego oraz w kolejnym artykule „Nowe prawo autorskie w Unii Europejskiej – stracona szansa…”

Szkolenia dla wikipedystów

Szanowni Państwo, proponujemy przeprowadzenie szkolenia z Wikipedii, Wikiźródeł i projektów siostrzanych Wikimedia Foundation pod tytułem Korzystanie i uzupełnianie zasobów wolnej encyklopedii. Zasady i dobre praktyki dla początkujących wikipedystów.Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się: Jakie są i czego dotyczą projekty Wikimedia Foundation Jakie zasady rządzą projektami Wikimedia Foundation Jak można wykorzystywać zasoby Wikipedii i Wikimedia Commons Podczas warsztatowej części spotkania uczestnicy: Założą konto w projektach...

ICM UW poszukuje specjalisty ds. danych badawczych.

Link do ogłoszenia rekrutacyjnego, w ICM UW szukamy specjalisty ds. danych badawczych: https://icm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/praca_specjalista_ds_danych_badawczych_ICMUW_15_02_2019.pdf.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

ICM UW serdecznie zaprasza na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 8 oraz 17 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A.

Otwarte monografie – warsztaty w Marsylii

The HIRMEOS project (High Integration of Research Monographs in the European Open Science infrastructure), a project of the OPERAS research infrastructure (operas-eu.org) is organizing a workshop at the ELPUB conference in Marseille on 2 June on the topic of „shaping new ways to open the book”. We would like to invite early-career researchers to discuss their experiences and needs concerning Open...

Ponad 15000 publikacji w repozytorium CeON

Liczba publikacji w prowadzonym w ramach Platformy Otwartej Nauki Repozytorium CeON przekroczyła już 15 000. Wśród udostępnionych w serwisie prac znajduje się 11 027 artykułów naukowych, 2295 książek, 403 materiały konferencyjne, 55 doktoratów i 162 raporty. Z 9357 materiałów można korzystać na podstawie otwartych licencji. Repozytorium skierowane jest do wszystkich polskich badaczy wspierających otwarty system dystrybucji treści naukowych i zainteresowanych poprawą widoczności i łatwości...