Tydzień Otwartej Nauki w 2017!

Tydzień Otwartej Nauki w 2017!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 23 do 29.10. Tematem tygodnia jest: „Otwórz, aby…”.  Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED, które jak co roku będzie koordynowało informacje o wydarzeniach. Będziemy je umieszczać na naszych stronach, by promować Wasze instytucje w kraju i za granicą. Zgłoszenia można wysyłać...
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem...
Najnowsze wpisy

Otwarta nauka w Polsce – raport

Na stronach MNiSW ukazał się raport podsumowujący polskie działania i politykę OA w latach 2015-2017. Zob. raport: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Ciekawy jest załącznik, który pokazuje w sposób przejrzysty dane na schematach.

Creative Commons Global Summit 2018 — authors & copyright control

Od 13 do 15 kwietnia w Toronto będzie się odbywał coroczny zjazd organizacji Creative Commons, która od wielu lat pracuje na rzecz otwarcia zasobów i zmian w prawie autorskim tak, by każdy mógł skorzystać z otwartej wiedzy. Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie wydarzenia.

Implementacja „Roadmap for the European Open Science Cloud”

14 marca 2018 Komisja Europejska wprowadziła  Implementation Roadmap for the European OPen Science Cloud   987 KB (SWD(2018)83).

Dane badawcze – warsztaty

ICM UW serdecznie zaprasza na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 24 kwietnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 15:00 oraz 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 15:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A. Warsztaty...

Otwarta nauka w pigułce – seminarium

ICM UW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium „Otwarta nauka w pigułce”, które odbędzie się 27 marca 2018, w godzinach 11-13, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (sala 256). Seminarium jest skierowane przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Przedstawione zostaną różne aspekty otwartej nauki, a przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych i do danych badawczych – jakie ma znaczenie, w jakich...

Nowy pomysł na finansowanie serwisów open access

Powstała światowa sieć współpracy, która chce wesprzeć stabilne i bardzo ważne dla nas wszystkich serwisy open access takie jak DOAJ czy SHERPA/ROMEO.  Nazywa się The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) – skupia już 22 podmioty instytucjonalne w tym uniwersytety i biblioteki akademickie z Ameryki Północnej i Europy. Biblioteka Uniwersytetu Alberta była pierwsza z USA a Uniwersytet w Gandawie stał się pierwszym fundatorem z Europy. Wiele konsorcjów...

Raport o politykach związanych z otwartymi danymi

SPARC EUROPE opublikowała aktualizację raportu o danych badawczych. warto do niego zajrzeć.  Obejmuje państwa Unii europejskiej i Islandię, Norwegię a także Szwajcarię.  Z raportu wynika, że 11 z 28 państw członkowskich UE stosuje krajowe strategie dotyczące danych badawczych. Większość tych polityk stosują instytucje grantodawcze, polityki na ogół obowiązywały od 2009 przy czym w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost aktywności instytucji w tym zakresie.

Zmiany w prawie autorskim – debaty w Brukseli

Sparc EUROPE opublikowało opracowane przez  Ásta Helgadóttir krótkie podsumowanie Copyright Reform: Where it currently stands dotyczące obecnego stanu prac nad reformą prawa autorskiego, która od lat jest prowadzona na poziomie Unii Europejskiej oraz dotyczące także  zaangażowania SPARC w te debaty.

Polska Konferencja DARIAH-PL

Podstawowym celem konferencji organizowanej w kwietniu 2018 roku w Warszawie w ramach DARIAH Theme (przez DARIAH-PL, DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski) będzie ułatwienie współpracy między instytucjami kultury i dziedzictwa oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych. Główne potrzeby oraz bariery związane z realizacją wspólnych projektów instytucji naukowych i sektora GLAM w Polsce zostały określone w ramach przeprowadzonej przez DARIAH-PL, DARIAH-DE i Koalicję Otwartej Edukacji w roku 2016 serii warsztatów Public humanities and digital...

Jak zarządzać danymi – przewodnik

W ramach działalności konsorcjum CESSDA ERIC (the Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) powstał przewodnik „Expert tour guide on Data Management” – dzięki któremu możesz się uczyć jak zorganizować archiwum otwartych danych.

Piszemy razem podręcznik

14 ekspertów z 10 krajów spotkało się na FOSTER Book Sprint w Hannowerze, gdzie 12-16 lutego 2018 razem pisali podręcznik o otwartej nauce „Open Science Handbook”. Jest to bardzo konkretny przykład jak otwarta nauka może działać – można razem napisać podręcznik i stale go uzupełniać. Wyniki są zaskakujące, bo po 2 dniach jest tekst i podstawa do dyskusji. Teraz można do niego wejść i go poprawiać, ...

Konferencja DARIAH-EU w Paryżu

W dniach 22-24 maja 2018 r. w Paryżu w Lasku Vincennes odbędzie się coroczna konferencja DARIAH-EU. DARIAH–EU jest paneuropejską infrastrukturą wspierającą humanistów wykorzystujących w swych badaniach metody obliczeniowe. Każda edycja konferencji poświęcona jest jednemu tematowi. W tym roku tym tematem jest otwarta nauka. Zaproszenie przyjęli Jon Tennant i Teresa Scassa, którzy wygłoszą wykłady wprowadzające o otwartej nauce jako dobrej nauce oraz prawnym i etycznym aspektom otwartości. Obradom towarzyszyć będą warsztaty, m.in. poświęcone narzędziom do otwartego...