Tydzień Otwartej Nauki w 2016!

Tydzień Otwartej Nauki w 2016!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbędzie od 24 do 30.10. Temat tygodnia „Open in Action”.  Zacznijmy myśleć o naszym polskich imprezach, które mają zachęcić wszystkich do umieszczania swoich prac i danych w Internecie.
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem...
Najnowsze wpisy

Pomocnik prawny

ICM UW przygotował Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki, który umożliwia łatwe uzyskanie podstawowej wiedzy o prawnych aspektach otwartego dostępu, przydatnej dla autorów, wydawców, jednostek naukowych oraz instytucji finansujących badania. Pomocnik ułatwia usuwanie ograniczeń prawnych stojących na drodze do udostępniania publikacji naukowych w sposób otwarty.

Konferencja Digital Infrastructures for Research

W dniach 28-30 września 2016 w Krakowie, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej, odbędzie się konferencja Digital Infrastructures for Research (DI4R 2016). Konferencja DI4R 2016 jest organizowana przez ACK Cyfronet AGH we współpracy z następującymi konsorcjami i organizacjami: EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE i RDA Europe.

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania danych w chmurze

Powstaje europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania danych w chmurze ma na celu wspieranie sektora nauki, przemysłu i organów publicznych w Europie w uzyskiwaniu dostępu do światowych danych oraz usług opartych na przetwarzaniu w chmurze, ponieważ stają się one decydujące dla osiągnięcia sukcesu w gospodarce cyfrowej. Inicjatywa ma udostępnić każdemu ośrodkowi badawczemu, każdemu projektowi badawczemu i każdemu naukowcowi w Europie technologie obliczeniowe dużej wydajności, możliwości przechowywania danych oraz możliwość ich...

Komisja Europejska o otwartej nauce

27 maja 2016 roku Komisja Europejska spotkała się, aby omówić przechodzenie państw członkowskich w kierunku systemu otwartej nauki. Po debacie Komisja przyjęła konkluzje w tej sprawie (conclusions on the transition towards an open science system) oraz powołała zespół osób (European Open Science Policy Platform), które mają doradzać Komisji w sprawie polityki open access.

Raport KE na temat realizacji polityk otwartej nauki w Europie

W lutym 2016 powstał w Komisji Europejskiej raport NPR Report, który pokazuje, jak realizowane są w krajach członkowskich  rekomendacje Komisji  z lipca 2012 roku. Raport jest przeglądem osiągnięć w zakresie otwierania zasobów nauki i ich zabezpieczenia.

Rusza nowe repozytorium dziedzinowe SocArxiv

Socjolodzy pozazdrościli fizykom i właśnie otwierają nowe repozytorium dziedzinowe dla przedstawicieli nauk społecznych – SocArXiv. Część środowiska tym samym przeciwstawia się przejęciu przez Elseviera repozytorium SSRN. Więcej o SocArxiv można przeczytać w poście: https://orgtheory.wordpress.com/2016/07/14/announcing-socarxiv-the-open-access-repository-for-social-science/

Repozytoria polskie – już 30

Mamy już w Polsce 30 repozytoriów naukowych różnego typu:  instytucjonalnych, ogólnopolskich i dziedzinowych, nie wszystkie z nich udostępniają w całości pliki otwarte, ale większość stara się to robić. Agregator CEON niestety nie wszystkie je zbiera, a to oznacza, ze nie mamy w Polsce takiego miejsca z którego możemy je wszystkie przeszukać.

Nowa książka Veslavy Osińskiej „Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne”.

W przeładowanej informacjami rzeczywistości automatycznie wychwytuje się komunikaty w postaci wizualnej. Jest to proces jak najbardziej naturalny, ponieważ tak działa ludzki system percepcji. Uwagę ludzi przyciągają szczególnie fantazyjnie wymodelowane, subtelnie zabarwione, złożone oraz abstrakcyjne formy graficzne a tak wyglądają wizualizacje tworzone za pomocą grafów, które są od ponad dekady wykorzystywane do przedstawienia skomplikowanych zjawisk i procesów przebiegających w rzeczywistości. W opracowaniu Osińskiej sporo uwagi poświęca się...

Konferencja cyfrowej humanistyki

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW organizuje w dniach 8 – 9 grudnia 2016 r. konferencję „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”. Konferencja będzie poświęcona instytucjonalnym aspektom cyfrowej humanistyki. Głównymi mówcami będą Frédéric Kaplan, Jan Christoph Meister, Gerhard Lauer i Susan Schreibman. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji wystąpień – szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://dhlabs2016.lach.edu.pl Nadesłał: Jakub Szprot, ICM UW

Seminarium „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”

Politechnika Krakowska informuje, że zakończono pracę nad przygotowaniem ostatecznego Programu Seminarium „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 roku w Krakowie w Bibliotece PK. Wszyscy prelegenci potwierdzili swój udział, będzie zatem prezentacja różnych punktów widzenia na proces otwierania nauki w Polsce i na świecie.   Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji posterów, których przedmiotem ma być przybliżenie „dobrych praktyk” w otwieraniu...

​Text and data mining – spotkanie warszawskie

  W ramach projektu FutureTDM, prowadzonego w konsorcjum międzynarodowym w programie Horizon 2020, Centrum Cyfrowe organizuje spotkanie o prawnych i ekonomicznych barierach rozwojach ​text and data mining (maszynow​ej​ analiz​y​ danych i tekstu). Na spotkanie zaprasza praktyków – naukowców​, ​start​’​upy, ​także prawników/czki i ekonomistów/tki zainteresowanych tą tematyką. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca w Campus Warsaw (Knowledge Cafe) godz. 15:00-17:00.  Ząbkowska 27/31 03-736 Warszawa   Dla nauki i biznesu TDM jest narzędziem przyszłości...

Open Access na uczelni – warsztaty

MNiSW organizuje w Warszawie jednodniowe warsztaty nt. tworzenia instytucjonalnych polityk otwartego dostępu dla pracowników jednostek naukowych i uczelni. Warsztaty odbędą się w terminach: 20 czerwca oraz 29 czerwca 2016 r. Celem każdego z warsztatów jest przygotowanie pracowników uczelni i jednostek naukowych do stworzenia polityk otwartego dostępu we własnych instytucjach. Warsztaty kierowane są do osób, które będą pełnić rolę Pełnomocników ds. Otwartego Dostępu w macierzystych instytucjach lub będą koordynować...