Tydzień Otwartej Nauki w 2016!

Tydzień Otwartej Nauki w 2016!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbędzie od 24 do 30.10. Temat tygodnia „Open in Action”.  Zacznijmy myśleć o naszym polskich imprezach, które mają zachęcić wszystkich do umieszczania swoich prac i danych w Internecie.
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem...
Najnowsze wpisy

Otwieranie danych publicznych – konsultacje rządowe

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konsultacji Programu Otwierania Danych Publicznych.  Realizuje kolejną inicjatywę w obszarze otwierania danych publicznych. 16 czerwca br. wchodzi w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu. Ministerstwo przygotowało Program Otwierania Danych Publicznych, który będzie wspierać pełniejsze wykorzystywanie potencjału danych publicznych i chce go konsultować. Program Otwierania Danych Publicznych przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji...
VII Tydzień Otwartej Nauki w Polsce 2016

VII Tydzień Otwartej Nauki w Polsce 2016

Mamy już temat przewodni Open Access Week 2016. Tym razem zwiera się on w haśle: “Open in Action”. Intencją organizatorów jest zachęcenie wszystkich do podejmowania działań wpierających otwartość w tym umieszczania swoich prac w otwartym dostępie. Open Access Week będzie miał miejsce 24-30 października. Więcej informacji dostępnych jest na stronie SPARC: http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/theme-of-2016-international-open-access-week-to-be-open-in-action. Czas zatem zacząć myśleć o naszych polskich inicjatywach, które...

OAW – Open in Action

Wczoraj został ogłoszony temat przewodni Open Access Week 2016. Tym razem zwiera się on w haśle: “Open in Action”. Intencją organizatorów jest zachęcenie wszystkich do podejmowania działań wpierających otwartość w tym umieszczania swoich prac w otwartym dostępie. Open Access Week będzie miał miejsce 24-30 października. Więcej informacji dostępnych jest na stronie SPARC: http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/theme-of-2016-international-open-access-week-to-be-open-in-action. Czas zatem zacząć myśleć o naszych polskich inicjatywach,...

Open Scence – Call for Action

4 i 5 kwietnia 2016 odbyła się w Amsterdamie konferencja związana z prezydencją holenderską na temat Open Science (Otwartej Nauki).  W wyniku konferencji powstał dokument Call for Action, który odzwierciedla aktualny stan otwartej nauki w Europie. 

Dane w chmurze

Komisja Europejska przedstawiła 19 kwietnia 2016 roku plan dotyczący usług w chmurze obliczeniowej oraz światowej klasy infrastruktury danych naukowych, aby umożliwić nauce, przedsiębiorstwom i służbom publicznym skorzystanie z rewolucyjnego rozwoju technologii dużych zbiorów danych. Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, powiedział: „Nasz cel to stworzenie europejskiej chmury dla otwartej nauki, która zwiększy skuteczność i efektywność działań naukowych i umożliwi milionom naukowców dzielenie się...

Piratka w świecie nauki

Czasopismo Science opublikowało artykuł Johna Bohannona Who’s downloading pirated papers? Everyone na temat portalu Sci-Hub, który w sposób nielegalny daje dostęp do milionów prac naukowych chronionych prawem autorskim i często należących do wielkich wydawców. Portal założyła studentka z Kazachstanu Alexandra Elbakyan, której Elsevier wytoczył proces i która się ukrywa, bo grozi jej surowa kara za takie piractwo. Dlaczego to robi? Warto poczytać.

Webinarium – finansowanie otwartych czasopism naukowych

W ramach projektu OpenAIRE uruchomiony został mechanizm finansowania, który ma wspierać rozwój otwartych czasopism naukowych, które nie pobierają opłat ze strony autora (APC – article processing charges). Webinarium poświęcone szczegółom związanym z ubieganiem się o możliwość korzystania z tej możliwości finansowania odbędzie się 12 maja o godzinie 10.00 czasu środkowoeuropejskiego.  Szczegóły dotyczące webinarium dostępne są na stronie OpenAIRE. Webinarium skierowane jest  do redakcji i wydawców...

Otwarta edukacja – czas na podsumowanie

Uruchomienie pod koniec 2015 roku rządowej platformy e-podręczników było ważnym kamieniem milowym w rozwoju otwartej edukacji w Polsce. Zakończył się pięcioletni cykl, w którym aktywnie uczestniczyliśmy – to dobry moment, by określić dalsze kroki, nową strategię działania. Robimy to w raporcie Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju. Przedstawiamy w nim diagnozę dotychczasowego rozwoju OZE w Polsce – uwzględniając wymiar ekonomiczny, infrastrukturalny, prawny. Prezentujemy...

Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. „Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej” autorstwa Przemysława Żukiewicza i Radosława Fellnera. To publikacja podejmująca temat wpływu zmian technologicznych, społecznych i instytucjonalnych na pracę naukową i dydaktyczną polskich politologów. W monografii autorzy odpowiadają na pytania o to: jakie nowatorskie kierunki studiów i specjalności oferują obecnie polskie ośrodki politologiczne; jak wygląda w praktyce zmodyfikowany tryb postępowań awansowych w dyscyplinie nauk o polityce;...

Nowy Kurs OZE

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich do udziału w kursie online Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Celem kursu jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowania do swoich potrzeb i dalszego udostępniania. Uczestnicy będą mieć okazję poznać innych nauczycieli akademickich, którzy wykorzystują otwarte zasoby, dyskutować i uczyć się wzajemnie o procesie adaptacji OZE. Więcej informacji...

Weź udział w konsultacjach!

Trwają konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie oceny i modernizacji ram prawnych egzekwowania praw własności intelektualnej, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie niezbędne są zmiany w dyrektywie IPRED. Konsultacje te dotyczą takich tematów jak: rola podmiotów prywatnych w egzekwowanie praw własności intelektualnej on-line, blokowanie stron internetowych czy ściganie osób udostępniających pliki – dlatego uważamy, że ich wynik może wpłynąć na kształt regulacji internetu....

Mistrzowie Open Access

SPARC Europe, by promować idę otwartej nauki, wybrało spośród naukowców mistrzów Open Access. Nazwiska i wywiady z wyróżnionymi osobami można przejrzeć na stronie: Europe’s Open Access Champions.