Aktualności

Jak zmieniają się modele publikowania czasopism?

W ramach prac Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego opracowany został raport na temat umów transformacyjnych „Transformative Agreements: Overview, Case Studies, and Legal Analysis”. Umowy transformacyjne to jeden z mechanizmów umożliwiających zmianę obecnego modelu funkcjonowania czasopism naukowych. Polega on na stopniowym zastępowaniu opłat za dostęp do treści czasopism opłatami za publikacje w otwartym dostępie. Celem jest przejście do modelu otwartego dostępu,...

Publikowanie otwarte dla polskich badaczy

Mamy coraz więcej propozycji programów publikowania otwartego u znanych wydawców w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki. Prosimy o zapoznanie się z propozycją na rok 2021: Licencja krajowa Elsevier Licencja krajowa Springer Science Advances (dodatek do licencji krajowej Science) Program międzynarodowy Scoap3 Licencja konsorcyjna ACS Licencja konsorcyjna CUP Licencja konsorcyjna Emerald Licencja konsorcyjna IEEE Licencja konsorcyjna IOP Licencja konsorcyjna LWW Licencja konsorcyjna...

The Future of Scholarly Communication

IBL PAN zaprasza na konferencję “The Future of Scholarly Communication” organizowaną przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS, która odbędzie się online w dniach 24-26.02.2021 i będzie poświęcona omówieniu wyników badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P.  W ciągu trzech dni (24-26 lutego 2021 r.) odbywać się będą dziennie dwa panele, podczas których zespół badawczy będzie prezentował wyniki swoich badań i zbierał informacje zwrotne od zaproszonych ekspertów i publiczności. Link...

Co z nową dyrektywą KE związaną z cyfryzacją?

Termin wdrożenia nowej dyrektywy unijnej Directive on Copyright in the Digital Single Market dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zbliża się, mamy zaledwie 4 miesiące do czerwca. Oczekuje się, że 7 czerwca 2021 roku państwa członkowskie UE wdrożą aktualizację unijnych przepisów dotyczących praw autorskich. Jednak wydaje się coraz mniej prawdopodobne, że większej liczbie państw członkowskich uda się ją wdrożyć w wyznaczonym terminie....

ICM anonsuje nowe webinarium

Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? – 3.02.2021 ICM UW zaprasza na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”. Odbędzie się ono 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 13:00. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie...

Seminarium o danych badawczych

Webinarium „Otwarte dane badawcze – wprowadzenie” 28 stycznia 2021 r. o godz 14:00 odbędzie się webinarium na temat podstawowych zagadnień związanych z otwartym udostępnianiem danych badawczych. Omówione zostaną korzyści płynące z odpowiedniego zarządzania danymi i ich udostępniania, plany zarządzania danymi badawczymi, wymogi instytucji finansujących badania naukowe i dobre praktyki, m.in. zasady FAIR. Webinarium skierowane jest w szczególności do doktorantów. Formularz rejestracyjny dostępny jest na platformie...

Wydawcy wprowadzają zmiany

Na stronie Koalicji S stale aktualizowane są informacje na temat zmian, jakie wprowadzają wydawcy czasopism naukowych, aby spełnić wymogi Planu S. W styczniu tego roku 160 czasopism wydawnictwa Elsevier zarejestrowanych zostało jako czasopisma transformacyjne, a American Association for the Advancement of Science (AAAS), wydawca „Science”, umożliwi autorom realizującym granty ze środków koalicjantów na udostępnianie w repozytoriach ostatecznej wersji autorskiej na licencji CC-BY. Zgodność czasopism z Planem S sprawdzić można...

Nowe kursy w Open AGH

Na platformie Open AGH powstają nowe kursy udostępniane na licencji CC BY-SA 4.0 z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Realizuje się je w ramach Centrum e-Learningu AGH a finansowane są z projektu POWER. Użytkownicy znajdą w nich ciekawe materiały i ćwiczenia, mogą one także stanowić inspirację do zaprojektowania własnego kursu e-learningowego. Oto przykładowe dwa przedsięzięcia: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy: kurs opracowany został przez dr hab. Beatę Grabowską,...

Kurs otwarty o zasobach naukowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podstawową wiedzą na temat ruchów open access i przedsięwzięć, które zmieniły naukę. Kurs Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne powstał z myślą o pracownikach polskich uczelni, którzy na co dzień wykorzystują materiały z Internetu i chcieliby uporządkować swoją wiedzę na temat tego, z czego korzystają i jaki jest status tych materiałów. Jest to także kurs dla tych, którzy planują dołączyć do grona naukowców upubliczniających swoje prace w Internecie i chcą poznać...

Nowa odsłona serwisów otwartych ICM UW

Rok 2020 był czasem wytężonej pracy nad projektami finansowanymi w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych już w połowie 2020 roku zostały udostępnione użytkownikom trzy repozytoria. Repozytorium Danych Społecznych (RDS) oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) mają charakter dziedzinowy, natomiast nowa wersja Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, które pozwala na udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki. W ramach...

Agregator Polskiej Platformy Medycznej ruszył

Dostaliśmy dziś informację, że agregator 8 uczelni i instytutów medycznych Polska Platforma Medyczna jest już dostępny pod adresem: https://ppm.edu.pl/index.seam/. Możecie państwo dzięki niemu poszukiwać nie tylko informacji o badaczach, medykach, ich publikacjach czy surowych danych badawczych, ale także o projektach, grantach czy aparaturze. Agregator i wewnętrzne systemy działają na znanym już w Polsce oprogramowaniu (typu CRIS) Politechniki Warszawskiej OMEGA-PSIR. Gratulujemy największym uniwersytetom medycznym w Polsce tego osiągnięcia. Informację nadesłała Paulina...

Usługi cyfrowe dla humanistyki

Bardzo interesująco prezentują się nowe narzędzia i usługi dla humanistyki cyfrowej w Europie stworzone przez konsorcjum DARIAH-EU. Można wśród nich znaleźć blogi, kalendarz imprez humanistycznych, bibliografie, repozytorium danych badawczych ISIDORE, publikacji, rejestr kolekcji cyfrowych, narzędzie do tworzenia słowników VOCABS, kursy online i oprogramowanie. Jest to duży zasób, który może wspomóc prace badawcze humanistów, warto go znać. Polska także należy do tego konsorcjum. Zobacz stronę DARIAH-PL.