Aktualności

CEEOL został partnerem Wikipedia Library i otwiera swoje zasoby dla twórców Wikipedii

Z wielką radością informujemy o rozpoczęciu współpracy z WikiLibrary, projektu Fundacji Wikimedia! Wybrani redaktorzy Wikipedii uzyskali darmowy dostęp do treści zebranych w Central and Eastern European Online Library, co pomoże im w tworzeniu wysokiej jakości treści …Przeczytaj cały artykuł w języku angielskim tutaj

Bibliografia Lema na wolnych licencjach – online jesienią

Stowarzyszenie EBIB pozyskało w tym roku grant na upowszechnienie w Internecie na wolnych licencjach „Bibliografii polskiej Stanisława Lema: 1945-2000” opracowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1990-2003 przez członkinię Stowarzyszenia – a także wieloletnią redaktorkę czasopisma Biuletyn EBIB oraz serwisów EBIB – Bożenę Bednarek-Michalską. Autorka jest także założycielką i działaczką Koalicji Otwartej Edukacji, dla której uwalnianie prac naukowych do Internetu jest priorytetowe. Grant przyznano w ramach programu...

Komitet doradczy UNESCO ds. otwartej nauki

W dniach 16-17 lipca 2020 r. odbędzie się pierwsze spotkanie komitetu doradczego UNESCO ds. otwartej nauki, który rozpoczął pracę nad rekomendacjami w zakresie otwartej nauki. W liczącym 30 członków komitecie zasiadają przedstawiciele państw członkowskich z sześciu grup wyborczych oraz przedstawiciele organizacji naukowych i badawczych. Jednym z reprezentantów państw Europy Wschodniej jest Jakub Szprot, kierujący pracami zespołu Platformy Otwartej Nauki w ICM UW.

NCN ma politykę open access

Z końcem maja 2020 roku Narodowe Centrum Nauki wprowadziło politykę otwartego dostępu do wyników badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Nowe regulacje stanowią kontynuację działań podjętych przez koalicję instytucji finansujących badania naukowe, które przyjęły i wdrażają Plan S. Zgodnie z planem dostęp do wyników badań należy zapewnić natychmiast po publikacji, bez żadnego embarga czasowego i w modelu libre. Polityka dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki....

Otwarta edukacja w bibliotekach europejskich – raport

Właśnie ukazały się wyniki pierwszego w historii badania na temat krajobrazu otwartej edukacji w bibiotekach uczelni wyższych w Europie. Ankieta została opracowana przez SPARC EUROPE, aby uzyskać wgląd w szereg zagadnień takich jak: postawy i bariery w edukacji, polityka oraz praktyka otwartej edukacji. Sam raport zawiera analizę wyników w połączeniu z zaleceniami dla bibliotek, które chcą zwiększyć swoją aktywność w tym obszarze. SPARC Europe traktuje biblioteki jako...

Zostań członkiem komitetu doradczego OPERAS

OPERAS tworzy naukowy komitet doradczy i zaprasza do niego badaczy, wydawców, bibliotekarzy, inżynierów, którzy są ekspertami w jednym lub kilku z poniższych tematów: nauki społeczne i humanistyczne, komunikacja naukowa, otwarta nauka, infrastruktura cyfrowa. Scientific Advisory Committee będzie niezależnym organem, w skład którego wejdzie od 5 do 10 ekspertów, udzielającym rad i zaleceń zgromadzeniu wykonawczemu OPERAS w zakresie obecnych i przyszłych projektów etycznych, naukowych i technicznych, jak również działań w ramach systemu...

Most danych – projekt na który czeka środowisko nauki

Projekt „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Istotą projektu MOST DANYCH jest zaprojektowanie i wybudowanie platformy pozwalającej na gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie i udostępnianie otwartych danych badawczych oraz zasilenie jej unikalnymi danymi, zebranymi z trzech najważniejszych uczelni wyższych Pomorza: Politechniki Gdańskiej,...

Polska Platforma Medyczna niedługo będzie dostępna

Kwiecień był kolejnym miesiącem prac w zaimplementowanych systemach OMEGA-PSIR u wszystkich Partnerów Projektu Polska Platforma Medyczna. W chwili obecnej na uniwersytetach medycznych we Wrocławiu, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie i Warszawie oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi trwają intensywne działania mające na celu integrację wdrożonego oprogramowania z lokalnymi systemami funkcjonującymi u Partnerów. Prace polegają na analizie danych przeznaczonych do migracji, a następnie zapełnianiu nimi systemu. Wśród tych danych znajdują...

Argos – zrób profesjonalny plan zarządzania danymi badawczymi i podziel się nim

ARGOS (https://argos.openaire.eu) to nowe narzędzie online wspierające zautomatyzowane procesy tworzenia, zarządzania, udostępniania planów zarządzania danymi – DMP. Wspólnym wysiłkiem OpenAIRE i EUDAT CDI jest dostarczenie otwartej platformy do planowania zarządzania danymi, która odnosi się do najlepszych praktyk FAIR i Open i nie zakłada żadnych barier dla jej wykorzystania i przyjęcia. W tej chwili na platformę można wysyłać zarówno modele planów, jak i gotowe plany zarządzania danymi (Create, Link,...

Zarządzanie danymi badawczymi – szkolenie

ICM UW zaprasza na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 9 czerwca o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting. Program: 12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi 12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania Dane badawcze – definicje Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP) Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN Selekcja...

ZALECENIA‌ ‌KOMISJI‌ ‌EUROPEJSKIEJ‌ ‌DOT. ‌BADAŃ‌ ‌NAD‌ ‌KORONAWIRUSEM‌

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa Komisja Europejska opracowała wytyczne w zakresie otwartego dostępu do wyników badań prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020. Opublikowane 24 kwietnia 2020 r. zalecenia dotyczą zarówno projektów, które w bezpośredni sposób rozwijają badania nad koronawirusem, jak i tych, które w jakikolwiek sposób mogą przyczynić się do rozwiązania kryzysu wywołanego przez pandemię. Komisja Europejska zachęca do wdrażania rozwiązań, które wykraczają poza wymogi sformułowane w umowie...

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE

ICM UW organizuje Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań. Instytucji zależy, aby jak najwięcej różnych jednostek naukowych z całego kraju było reprezentowanych na warsztatach, dzięki czemu stanowisko środowiska akademickiego znajdzie odzwierciedlenie w toczącej się dyskusji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,...