Aktualności

DARIAH Teach – kursy dla humanistów

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności w jednej lub kilku dziedzinach sztuki cyfrowej czy nauk humanistycznych – DARIAH Teach oferuje bezpłatne wielojęzyczne materiały do nauki i nauczania tworzone przez różne organizacje i instytucje.

Dwa nowe polskie repozytoria danych badawczych są już dostępne – projekt ICM UW

ICM UW realizuje projekt w ramach którego repozytorium ogólnego przeznaczenia RepOD (https://repod.icm.edu.pl/) uległo modernizacji. Powstały też dwa nowe: 1. repozytorium danych społecznych RDS (https://rds.icm.edu.pl/) i 2. repozytorium danych krystalograficznych MX-RDR (https://mxrdr.icm.edu.pl/) są już dostępne dla użytkowników. Wszyscy polscy naukowcy mogą w nich bez żadnych opłat deponować i udostępniać zasoby w postaci danych tabelarycznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz wszelkich innych danych wytworzonych, zebranych lub...

Otwarte zasoby dla badań nad COVID-19

Free COVID-19 Resources from Publishers and Societies: https://accucoms.com/covid-19-resources/ Databases with open access to publications and research on COVID-19:Elsevier – Novel Coronavirus Information Center Springer Nature -SARS-CoV-2 and COVID-19 Wiley – Covid-19: Novel Coronavirus Content Free to Access Cochrane Library – Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures Scitrus – Coronavirus Pandemic Oxford Academic- Access to OUP resources on COVID-19,...

Szkolenie ICM UW z zarządzania danymi badawczymi

14 grudnia 2020 r. odbędzie się szkolenie online z zarządzania danymi badawczymi organizowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Program szkolenia obejmuje praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi i otwartego udostępniania danych, m.in. sporządzanie planu zarządzania danymi badawczymi, wymogi instytucji finansujących badania naukowe czy stosowanie wolnych licencji. Program spotkania i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie projektu.

Warsztaty na temat nauki obywatelskiej

W dniach 9-10 grudnia 2020 r. odbędą się warsztaty „University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science” organizowane przez OpenAIRE i European University Association (EUA). Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań związanych z opracowywaniem instytucjonalnych strategii w zakresie nauki obywatelskiej, które odgrywać mogą istotną rolę we wdrażaniu i promocji otwartej nauki. Program wydarzenia i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE....

Platforma wydawnicza Open Research Europe

Komisja Europejska zapowiada otwarcie na początku roku 2021 platformy wydawniczej Open Research Europe, która ma stać się miejscem publikowania na zasadach otwartego dostępu dla beneficjentom programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Na platformie będzie można umieszczać prace będące efektem projektów realizowanych w ramach wspomnianych programów. Jak zapowiada Jean-Eric Paquet, Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej, Open Research Europe zapewni wszystkim beneficjentom programu Horyzont 2020 i Horyzont...

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki stale się rozwija w Poznaniu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pomaga naukowcom humanistom wykorzystywać najnowsze technologie IT w pracach badawczych. Rozwija bardzo wiele interesujących usług i narzędzi, które tworzą zasoby cyfrowe Polskie, ale także pozwalają akty wnie i eksperymentalnie działać na tych zasobach. Na stronie HUM zebrane są podstawowe informacje w zakresie możliwości wsparcia, jakie PCSS oferuje naukowcom i zespołom badawczym w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w celach badawczych. Pokazano także...

O otwartych danych badawczych w „Biuletynie EBIB”

Redakcja „Biuletynu EBIB” zaprasza Państwa do lektury numeru o otwartych danych badawczych. Temat ten podejmujemy co jakiś czas, prezentując nowe inicjatywy, standardy, serwisy. Tym razem dużo uwagi poświęciliśmy planom zarządzania danymi badawczymi oraz repozytoriom i czasopismom poświęconych prezentacji danych oraz rozpowszechnianiu informacji o nich w świecie nauki. Inicjujemy również dyskusję na temat zbierania, agregowania i transmisji otwartych danych badawczych przez biblioteki publiczne. Życzymy wielu inspiracji!

Strategia Zachowania Praw Autorskich dla naukowców

W związku z przyjętą przez Narodowe Centrum Nauki 15 czerwca br. Polityką Otwartego Dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków NCN (zwana dalej Polityką) NCN informuje, że kolejnym etapem prac nad wdrażaniem Planu S, było opracowanie przez członków cOAlitionS Strategii Zachowania Praw Autorskich, tzw. Right Retention Strategy. Strategia ta ma na celu ochronę prawa własności intelektualnej naukowców do publikacji, umożliwiając  tym samym zachowanie...

Narzędzie Journal Checker dla naukowców

cOAlition S ogłosiła 18 listopada, że ma nowe narzędzie Journal Checker Tool (JCT) w wersji beta. JCT jest to narzędzie internetowe, które daje badaczom informację, z jakim czasopismem mają do czynienia, gdzy zdecydują się w nim publikować swoje artykuły, na przykład – czy przestrzega ono polityki otwartego dostępu zgodnej z Planem S, Narzędzie jest w fazie testów. Naukowcy mają okazję zapoznać się z JCT i przekazać informację...

Konferencja DARIAH-EU – o czym mówiono?

Konsorcjum DARIAH-EU, które wspiera budowę infrastruktury badawczej w obszarze humanistyki i sztuki, zorganizowało międzynarodową konferencję DARIAH VIRTUAL ANNUAL EVENT 2020: SCHOLARLY PRIMITIVES. Główna część obrad miała miejsce w dniach 10 – 13 listopada 2020 roku. Pierwotnie zaplanowana w Zagrzebiu w Chorwacji, ze względu na pandemię odbyła się w sieci. Temat konferencji stanowiło nowe ujęcie pojęcia „scholary primitives” (podstawowe działania badawcze „discovering, annotating, comparing, referring, sampling,...

Narzędzie otwarte dla humanistów

Wirtualne Laboratorium Transkrypcji jest narzędziem, które pozwala tworzyć cyfrowy tekst na podstawie skanów. Wyniki możesz wykorzystać do przygotowania obiektu cyfrowego w takich standardach jak: hOCR, TEI, PDF, eBook. Narzędzie pozwala na transkypcję obiektów importowanych z Bibliotek Cyfrowych, także z wykorzystaniem standardu IIIF. Więcej na stronie WLT