Author Archive
Ponad 5000 publikacji w Repozytorium CeON

Ponad 5000 publikacji w Repozytorium CeON

W Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest już ponad 5000 tekstów, wśród których znajdują się m.in. artykuły naukowe (3786), książki (733) i materiały konferencyjne (119). Zainteresowanie repozytorium stale wzrasta: w ciągu niecałych dwóch lat jego zasób zwiększył się ponad dwukrotnie. Najpopularniejsze tytuły mają przeszło 3000 odsłon, a sięgali do nich użytkownicy nie tylko z Polski, ale także z krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Spośród najaktywniejszych osób deponujących...

Czasopisma humanistyczne i społeczne otwierają się w bazie CEJSH

Miłosz Sosnowski, redaktor bazy CEJSH, Polska Akademia Nauk Michał Starczewski, Platforma Otwartej Nauki, ICM UW   W 2014 roku wydawcy wykazywali niezwykle duże zainteresowanie udostępnianiem wydawanych przez siebie periodyków w bazie czasopism humanistycznych i społecznych CEJSH. Rok ten zamknęliśmy z umowami pozwalającymi udostępnić 164 czasopisma w wersji pełnotekstowej, bezpłatnie i bez barier technicznych innych niż dostęp do Internetu. W ogromnej większości przypadków wydawcy zdecydowali...

Coraz więcej materiałów na temat otwartego dostępu do pobrania z portalu FOSTER

Coraz więcej materiałów szkoleniowych na temat otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych dostępnych jest w portalu FOSTER. Materiały są przeznaczone dla naukowców, doktorantów i pracowników bibliotek naukowych. Mają one ułatwić badaczom z Europy spełnienie wymagań dotyczących otwartości w programie Horyzont 2020 i w grantach ERC. FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) to 2-letni projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (7 Programu Ramowego) i realizowany przez 13 partnerów...

Dolnośląska Szkoła Wyższa uruchomiła repozytorium instytucjonalne oPUB

Wybrane artykuły, książki, rozprawy naukowe, raporty i ekspertyzy doktorantów oraz pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej będą udostępnione za pośrednictwem repozytorium oPUB. Celem uruchomionego wczoraj repozytorium jest promocja, upowszechnianie i przechowywanie utworów naukowych i dydaktycznych, których autorami są pracownicy oraz doktoranci DSW. Otwarte komunikowanie jest ważne w naukach społecznych. Dzięki open access  możemy dzielić się rezultatami (wynikami) badań i uczestniczyć w dyskusjach dotyczących praktyki społecznej i to nie tylko stricte naukowych. Powstające...
Ta idea ma dla nas szersze znaczenie – otwarty dostęp na Politechnice Wrocławskiej

Ta idea ma dla nas szersze znaczenie – otwarty dostęp na Politechnice Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska podpisała Deklarację Berlińską, otworzyła nowe Repozytorium Wiedzy i zapowiedziała kolejne kroki w realizacji postulatów Open Access, w tym wprowadzenie polityki otwartości. Wizję otwartości w wywiadzie dla serwisu Otwarta Nauka przedstawił prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. Z kolei o szczegółach związanych z rozwojem Repozytorium Wiedzy opowiedziała dr Anna Wałek, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Politechnika Wrocławska od wielu lat stosuje kompleksowe...
Otwarta nauka w Finlandii - Open Science and Research Forum

Otwarta nauka w Finlandii – Open Science and Research Forum

Jutro w Helsinkach odbędzie się Open Science and Research Forum, zorganizowane w ramach Open Science and Research Initiative powołaną w ramach działań fińskiego Ministerstwa Nauki i Kultury. Celem inicjatywy jest wspieranie otwartości w badaniach naukowych. Ambicją ministerstwa jest osiągnięcie przez Finlandię pozycji lidera otwartości w nauce do 2017 roku. W Helsinkach zbiorą głos m. in. Dr Cameron Neylon, z PLOS oraz prof. John Willinsky, ze Stanford Graduate School of...
Otwarty mandat w ICM UW

Otwarty mandat w ICM UW

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wprowadziło politykę otwartości (otwarty mandat).  Zgodnie z zarządzeniem, podpisanym przez prof. Marka Niezgódkę, Dyrektora ICM obejmuje ona publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych. Wprowadzeniu zarządzenia towarzyszyły dodatkowe działania: zorganizowane zostało szkolenie, które miało na celu przedstawienie nowych zasad udostępniania prac oraz przybliżenie kwestii związanych z prawem autorskim, a w repozytorium CeON...
Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki

Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki

W ramach działań Platformy Otwartej Nauki w ICM UW został stworzony i uruchomiony Pomocnik Prawny PON, który miał swoją premierę podczas Open Access Week 2014. Pomocnik Prawny PON to interaktywne narzędzie, dzięki któremu naukowcy, wydawcy, instytucje finansujące naukę i jednostki naukowe mogą otrzymać rekomendacje prawne odpowiadające ich potrzebom. Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki to interaktywne narzędzie, które pozwala uzyskać rekomendacje dotyczące kwestii prawnych związanych...
Peter Suber “Otwarty dostęp” - polski przekład książki już dostępny

Peter Suber “Otwarty dostęp” – polski przekład książki już dostępny

“Bez otwartego dostępu publikacja opisująca wyniki badań, na którą biblioteka nie może sobie pozwolić, w gruncie rzeczy znika.” – pisze Peter Suber, dyrektor Harvard Office for Scholarly Communication, w przedmowie do polskiego wydania swojej książki zatytułowanej “Otwarty dostęp”. Jej przekład został przygotowany przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW i jest już dostępny na stronach Platformy Otwartej Nauki. Książka Petera Subera, jednej z kluczowych...

Nowe narzędzia w Otwórz Książkę

W serwisie Otwórz Książkę można już zgłaszać propozycje kolejnych tytułów, które powinny zostać włączone do kolekcji, wzbogacając zbiór książek dostępnych w sposób otwarty dla czytelników. Obecnie liczy ona 284 tytuły. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w zakładce “Zaproponuj książkę” W ostatnich dniach wprowadzone zostało również nowe narzędzie – licznik pobrań, wskazujący, które tytuły cieszą się największą popularnością. Licznik jest także ważnym...