Politechnika Wrocławska podpisała Deklarację Berlińską, otworzyła nowe Repozytorium Wiedzy i zapowiedziała kolejne kroki w realizacji postulatów Open Access, w tym wprowadzenie polityki otwartości. Wizję otwartości w wywiadzie dla serwisu Otwarta Nauka przedstawił prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. Z kolei o szczegółach związanych z rozwojem Repozytorium Wiedzy opowiedziała dr Anna Wałek, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska od wielu lat stosuje kompleksowe podejście do zarządzania informacją naukową, wdrażając jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce bazę dorobku pracowników, a następnie podejmując działania mające na celu zwiększenie widoczności i dostępności publikacji. Na Wydziale Elektrycznym od dłuższego czasu działa repozytorium zapewniające pracownikom możliwość deponowania publikacji. Prowadzone są także systematyczne szkolenia, których celem jest edukacja na temat otwartego dostępu oraz sposobów zwiększania zasięgu badań i publikacji. Uruchomione 14 listopada 2014 roku Repozytorium Wiedzy, które ma gromadzić publikacje z wszystkich wydziałów Politechniki, stawia sobie za cel wykorzystanie szans, jakie otwiera nowoczesna komunikacja naukowa. Najważniejsze jest, aby nasze publikacje były widoczne na świecie – mówi dr Anna Wałek, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej w rozmowie z Maciejem Chojnowskim, redaktorem serwisu Otwarta Nauka.

Rektor Tadeusz Więckowski podkreśla szerszy wymiar otwartego dostępu do treści naukowych, który nie służy tylko promocji dorobku naukowego, ale także ułatwianiu współpracy z biznesem i zwiększaniu wpływu nauki na gospodarkę. Chodzi o to, by osiągnięcia naukowe były widoczne szerzej, by się nimi chwalić i zainteresować nimi np. podmioty gospodarcze, tak by chciały one wykorzystywać w praktyce wyniki naszych badań. Dlatego też idea otwartego dostępu ma dla nas szersze znaczenie – chodzi nie tylko o uwidacznianie publikacji, ale również o uwidacznianie powstających tutaj osiągnięć naukowych w celu ich skutecznej komercjalizacji. Najważniejszym wyzwaniem jest, by to, co powstaje w murach takiej uczelni, jak Politechnika Wrocławska, znalazło swój efekt finalny w przemyśle, w gospodarce – mówi rektor.

Repozytorium Wiedzy jest częścią Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT), które funkcjonuje od 1 stycznia 2014 roku. Nowoczesna siedziba Centrum powstała w ramach projektu „Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki” (BIBLIOTECH). Inauguracja Repozytorium Wiedzy była wpleciona w uroczyste otwarcie siedziby Centrum i obchody 70-lecia uczelni.

Wywiady z prof. Tadeuszem Więckowskim (link do wywiadu) oraz dr Anną Wałek  są częścią „Rozmów Otwartej Nauki”  – cyklu wywiadów przeprowadzanych specjalnie dla serwisu Otwarta Nauka.